Blog

ANALIZA PRESUDE B.D. VUS RH PUTNA ISPRAVA OSOBE BEZ DRŽAVLJANSTVA

PREDMET: Kratka analiza Presude VUS RH posl.br.: Usž-2840/21-4 od 29.travnja 2022.

Pravna stvar: izdavanje putne isprave za osobe bez državljanstva, stranka B.D.

 

Presudom broj gornji Visoki upravni sud Republike Hrvatske /VUS RH/ odlučio je: žalba tužiteljice se usvaja i poništava se presuda Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: 3 Usl-18312021-6 od 2. lipnja 2021.
U točki II. izreke Presude navodi se: tužbeni zahtjev tužiteljice se usvaja i poništavaju se Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, l. Povjerenstva za žalbe, klasa: UP/ll-217-O2119-061151, urbroj: 317-19-5 od 1. prosinca 2020. i Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave osječko-baranjske, Policijske postaje Beli Manastir, br: 511-O7-25-04-UPll-19412-2019 od 21. rujna 2020. i predmet se vraća istom tijelu na ponovni postupak.

U izreci Presude naznačeno je da tuženik u roku 60 dana od dana dostave ove presude tužiteljici nadoknadi troškove upravnog spora u iznosu od 6.250,00 kn.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske ispitujući prvostupanjsku presudu u granicama razloga navedenih u žalbi tužiteljice, našao je pravnu osnovu kako je osporenom Presudom uz obrazloženje povrijeđen zakon na štetu tužiteljice. Iz tih razloga VUS RH smatra da je žalba osnovana.

Visoki upravni sud RH u obrazloženju Presude definira kako je tužiteljica zatražila izdavanje putne isprave pozivajući se na međunarodni akt Konvenciju, da je rođena u Torinu, Republika Italija, ne posjeduje osobne dokumente, da u RH živi od 2010. sa suprugom i sedmero djece koji su hrvatski državljani, te da ima regulirano boravište – privremeni boravak. Isto tako navodi se kako je uz zahtjev dostavila ovjereni prijevod potvrde grada Torina iz koje je razvidno da njezin čin rođenja nije upisan u knjige rođenih za područje Općine Torino te ovjereni prijevod izjave matičara grada Torina da nije evidentirana u matičnim knjigama grada Torina što konkretno znači da je pretraživanje knjiga državljana dalo negativan ishod.

Visoki upravni sud RH osobito je dao važnost čl. 1 st. 1 i čl. 28 /putovnica/ Konvencije iz 1954.g. te je zauzeo stajalište da isprave koje je tužiteljica priložila uz sam zahtjev su valjani dokaz i da je tužiteljica u smislu gore narečenog čl. 1 st. 1 Konvencije – osoba bez državljanstva.

Shodno svemu narečenom VUS RH predmet vraća na ponovno odlučivanje prvostupanjskom tijelu koje je dužno utvrditi da li tužiteljica kao osoba bez državljanstva ispunjava uvjete za izdavanje zatražene putne isprave, da li zakonito boravi na području Republike Hrvatske /privremeni, stalni boravak/ te ovisno o utvrđenim činjenicama donijete na Zakonu utemeljenu odluku.

 

Sisak, 27.lipnja 2022.                         

PGP SISAK

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Slične objave

Back to top button
Anketa

Kad biste bili diskriminirani, biste li prijavili diskriminaciju?

Loading ... Loading ...

Smatrate li da je besplatna pravna pomoć potrebna građanima?

Loading ... Loading ...