ACF - Centar za stranceBesplatna pravna pomoć

ZAPISNIK OKRUGLOG STOLA BESPLATNA PRAVNA POMOĆ U HRVATSKOJ 30.3.2022.g. od 11:00- 13:00 h

Dana 30.3.2022. PGP Sisak je organizirao održavanje okruglog stola na temu „Besplatna pravna pomoć u Hrvatskoj“, putem Zoom platforme, a okruglom stolu su prisustvovali:

 1. Milana Kreća, PGP Sisak
 2. Anita Košar Ulemek, PGP Sisak
 3. Josipa Kovačević, PGP Sisak
 4. Danijela Žmukić, PGP Sisak
 5. Ivona Perković, PGP Sisak
 6. Ivana Canjuga, Bez Granica
 7. Pål Nesse, NRC (NOAS)
 8. Jasminka Bertović, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 9. Dragana Knezić, RCT
 10. Juraj Brozović, Pravna klinika
 11. Senka Filipović, CZŽ
 12. Larisa Čavić, CZŽ
 13. Alan Uzelac, Pravan klinika, Pravni fakultet u Zagrebu
 14. Milena Čalić-Jelić, Srpsko narodno vijeće
 15. Pavica Grgurinčić, PU Sisačko – moslavačka
 16. Lea Oršuš, KALI SARA
 17. Nemanja Relić, Ured potpredsjednika Vlade
 18. Alen Lučić, Hrvatski pravni centar
 19. Cvijeta Senta, Centar za mirovne studije
 20. Daša Poredoš Lavor, GIMGS
 21. Tea Friedrich, Grad Zagreb, Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove
 22. Irena Held, policijska službenica Ureda načelnika PU brodsko-posavske
 23. Tatjana Vlašić, zamjenica pučke pravobraniteljice
 24. Silvija Bionda Vuković, SMŽ
 25. Mirela Buturović, Savjetnica pučke pravobraniteljice za pravne poslove, Ured pučke pravobraniteljice
 26. Sanja Salkić, Ured pučke pravobraniteljice
 27. Nataša Kovačević, Informativno pravni centar (IPC)
 28. Mirjana M. Mišanović, Udruga žena Vukovar
 29. Marko Mušković, Udruga Terra
 30. Lucija Lučan, Udruga B.a.b.e.
 31. Nataša Jurkić, Udruga mobbing
 32. Kristina Ostović, Udruga mobbing
 33. Angela Petrušić, Udruga mobbing
 34. Ljiljana-Marija Šumić, Udruga mobbing
 35. Maja Vrbanić, Udruga mobbing
 36. Nikolina Zec, Izvor Tenja
 37. Suzana Blanuša, Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga
 38. Tatjana Vukobratović, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
 39. Marija Šarić – Udruga mobbing
 40. Tea Dabić, Kuća ljudskih prava
 41. Vanja Marković, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek
 42. Paula Raužan, Agencija lokalne demokracije Sisak
 43. Aldin Dugonjić, Chief Executive Officer at Center for Halal Quality Certificaton

Dnevni red:

Ad.1. Predstavljanje rada PGP-a u okviru sustava BPP-a

Ad.2. Sustav primarne besplatne pravne pomoći s pozicije pružatelja i MPU

Ad.2. Nedostupnost socijalnih usluga u Hrvatskoj s naglaskom na BPP

Ad.3. Važnost BPP strancima i osobama bez državljanstva

Ad.4. Rasprava-pitanja i zaključci

 

Ad.1. Moderatorica okruglog stola Danijela Žmukić pozdravila je prisutne te istaknula da je cilj okruglog stola raspraviti o izazovima i problemima u pružanju besplatne pravne pomoći s aspekta ovlaštenih pružateljica primarne pravne pomoći i Ministarstva pravosuđa i uprave RH, dati prijedloge i moguća rješenja za poboljšanje sustava kao i okupiti sudionike iz redova udruga, regionalne i lokalne samouprave, akademske zajednice te državne uprave i dati pregled izazova i problema u pružanju besplatne pravne pomoći, s naglaskom na strance te osobe bez državljanstva ili u riziku od gubitka državljanstva.

Potom je D. Žmukić dala riječ predsjednici PGP-a Sisak, Milani Kreća, koja je ukratko predstavila naš radu okviru sustava BPP-a s osvrtom na strance te osobe bez državljanstva ili u riziku u RH. Milana Kreća ukratko istaknula da PGP Sisak do danas u bazi podataka ima evidentirano preko 27000 stranaka te posebno ističe kako je primarna pravna pomoć preventivnog karaktera te je vrlo važna u smanjivanju broja sudskih i ostalih nepotrebnih postupaka, kojima je Hrvatska opterećena. Naglasak je stavila na činjenicu da PGP Sisak radi na jednom od najsiromašnijih i prometno najizoliranijem području u Republike Hrvatske zbog čega su korisnici onemogućeni u pristupu cjelokupnom sustavu uključujući i besplatnu pravnu pomoć te da je PGP Sisak jedini registrirani pružatelj primarne pravne pomoći u Sisačko – moslavačkoj županiji.

Potom je M. Kreća istaknula da se besplatna pravna pomoć financira iz državnog proračuna i kroz projektno financiranje, da su financijska sredstva kroz sustav BPP apsolutno nedostatna i imaju za posljedicu neizvjesnost kontinuiteta rada udruge te dovode u pitanje i samu odgovornost prema korisnicima, a u vezi toga predstavila i pregled rada PGP-a Sisak i financiranje kroz sustav BPP i izvan sustava.

 

Nakon toga je Paal Nesse, predstavnik NRC-a, dao kratak uvod u povijest pružanja BPP u RH odnosno ukratko je izložio pregled razvoja sustava BPP u Hrvatskoj. Pal Nesse je vrlo važan dionik sustava u RH te je naglasio da je ured osnovan u Sisku 1998. od stane Norveškog vijeća za izbjeglice te da je radio do 2004. kada je PGP počeo raditi samostalno. PGP Sisak je nastavio gdje je NRC stao, koristeći istu bazu podataka i sistem rada. Naglasio je potrebu za besplatnom pravnom pomoći u RH, kao što ista postoji i drugdje širom svijeta. Istaknuo je zadovoljstvo što PGP Sisak i dalje radi te poručio da potreba građana i dalje postoji i da se nada da će vlasti u RH prihvatiti argumente PGP-a te raditi na poboljšanju sustava BPP-a u RH. Paal Nesse i PGP i dalje surađuju kroz partnerstvo na projektima, suradništvo, razmjenu iskustava, itd.

Ad.2. Okrugli stol se u nastavku svog rada osvrnuo na sustav BPP, a iz pozicije pružatelja BPP-a govorio je prof. Pravnog fakulteta u Zagrebu Alan Uzelac, koji je vrlo važan dionik u uspostavljanju i poboljšanju sustava u RH te član Savjetodavnog odbora PGP-a. Profesor je istaknuo da se uz glavne poteškoće s kojima se susreću pružatelji BPP, pojavljuju i nove okolnosti kao npr. potres 2020.g. koji je pogodio pojedine dijelove RH, ratna zbivanja u Ukrajini, koja su rezultirala povećanim brojem izbjeglica te sve lošija ekonomska situacija, koje okolnosti dovode do povećane potrebe za BPP-om. Kroz svoju prezentaciju prof. Alan Uzelac  govorio je o razvoju sustava besplatnog pravnog savjetovanja i informiranja kroz tri faze. Bilo je govora i o aktualnim izazovima u sustavu primarne pravne pomoći te je istaknuo glavne probleme  sustava pravne pomoći u odnosu na preventivno djelovanje /pbpp/: izdašnost, racionalnost i kontinuitet.

Nakon toga slijedi osvrt na BPP iz pozicije Ministarstva pravosuđa i uprave te je Jasminka Bertović-voditeljica odjela za sustav besplatne pravne pomoći, govorila o pravnom okviru, mehanizmima financiranja usluga i njihovim ograničenjima.

Ad.3. Potom je vezano za nedostupnost socijalnih usluga u Hrvatskoj, s naglaskom na BPP, govorila  Dragana Knezić iz Rehabilitacijskog centra za stres i traumu (RCT),  koja je predstavila rezultate i zaključke prvoga nacionalnoga istraživanja o dostupnosti socijalnih usluga, naglasivši kako se u ove usluge svakako svrstava i besplatna pravna pomoć.  U odnosu na isto istaknula da je institucija Pučke pravobraniteljice zagovarala sudjelujući u raspravi o Nacionalnom planu razvoja socijalnih usluga u RH za razdoblje od 2021-2014.g. Prema rezultatima ovog istraživanja, provedenog na uzorku od 395 jedinica lokalne samouprave iz svih hrvatskih županija, usluga besplatne pravne pomoći je dostupna u njih 60%,  te potrebe nadilaze kapacitete, što je osobito izraženo u slučajevima dostupnosti te usluge starijim osobama.

Ad.4.  O važnosti besplatne pravne pomoći za strance i osobe bez državljanstva govorila je odvjetnica Ivana Canjuga, pravnica udruge „Bez granica“, koja je predstavila sustav osiguravanja besplatne pravne pomoći strancima i azilantima te poteškoćama koje se u pružanju usluga ovim skupinama korisnika u praksi pojavljuju, poput činjenice da veliki broj njih nije upoznat sa svojim pravom na besplatnu pravnu pomoć u zastupanju pred Upravnim sudom.

Nakon toga je Lea Oršoš iz Saveza Roma Kali Sara, ukazala na izazove s kojima se susreću pripadnici romske nacionalne manjine, koji nemaju regulirano državljanstvo i općenito status u RH, te pohvalila i podržala održavanje i rad okruglog stola, kao i suradnju s PGP-om.

Tatjana Vlašić, zamjenica Pučke pravobraniteljice govorila je o poteškoćama s kojima se susreću građani vezano za pristup i korištenje besplatne pravne pomoći. Navela da uz postojeće probleme na koje se kontinuirano upozorava i daju preporuke u njihovim godišnjim izvješćima, a na koje je nedavno u svom izvješću za Republiku Hrvatsku upozorio i Savjetodavni odbor za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe, ističe i nedostatnu informiranost građana o uslugama koje pružaju javna tijela. Istaknula kompleksnost oko čestih izmjena relevantnih propisa te dodala da zbog toga zagovaraju jačanje aktivnosti usmjerenih na podizanje javne svijesti i informiranosti građana o načinu ostvarivanja besplatne pravne pomoći.

Potom je Juraj Brozović, pomoćnik voditelja Pravne klinike PF u Zagrebu, govorio o nedostacima i potrebama u poboljšanju sustava besplatne pravne pomoći te podsjetio na preporuke koje već dugi niz godina udruge i ovlaštene pružateljice prezentiraju Ministarstvu pravosuđa, a koje se uglavnom odnose na povećanje sredstva za primarnu pravnu pomoć; produljenje projektnog razdoblja – višegodišnje financiranje; obvezu financiranja od strane jedinica lokalne i područne regionalne samouprave i aktivno djelovanje Povjerenstva za pravnu pomoć, koje prema Zakonu ima važnu savjetodavnu-nadzornu ulogu, a kojemu je u posljednjih nekoliko godina njegova uloga u potpunosti zanemarena.

Na kraju je ukratko prezentiran jedan tipičan primjer iz naše prakse o djevojčici bez državljanstva Medini Dibrani, koji primjer zorno demonstrira dugotrajnost i kompleksnost PPP-a, a čemu je sustav neprilagođen.

Okrugli stog završavamo zaključkom da je besplatna pravna pomoć važan instrument kod ostvarenja pristupa pravosuđu, a posebno kada su u pitanju najranjivije skupine u društvu. Otežan pristup besplatnoj pravnoj pomoći u Republici Hrvatskoj, na koji dugi niz godina svi upozoravamo, a Pučka pravobraniteljica daje preporuke, je zapravo nastao kao rezultat nedovoljnog financiranja, koje nije višegodišnje i što sve u konačnici otežava rad pružatelja besplatne pravne pomoći te korisnicima otežava pristup istoj.

 

U Sisku, 30.3.2022.g.

Zapisničar:

Josipa Kovačević

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Slične objave

Back to top button