Blog

REGULIRANJE PRIVREMENOG BORAVKA DJETETA ROĐENOG NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Foto: PGP Sisak
Foto: PGP Sisak

Maloljetni pripadnik romske nacionalne manjine A.A.O., je rođen 2020., na teritoriju Republike Hrvatske od oca i majke stranih državljana. Otac državljanin Republike Srbije (upisan za područje Koordinacijske uprave za Kosovo i Metohiju), majka je državljanka Sjeverne Makedonije. Otac ima reguliran status stalnog boravka, a majka privremenog boravka u Republici Hrvatskoj. Njihov brak je sklopljen u Sjevernoj Makedoniji, a prije rođenja mlt. A.O.O., obitelj dolazi na teritorij Republike Hrvatske gdje se kontinuirano nalaze do danas.

Po rođenju, otac i majka mlt. A.A.O. su podnijeli zahtjev za privremeni boravak u nadležnoj policijskoj upravi u Republici Hrvatskoj, a nakon toga i zahtjev za stalni boravak budući je otac u trenutku rođenja mlt. A.A.O., imao reguliran status stalnog boravka. Nakon što je Ministarstvo unutarnjih poslova RH uzelo u rad ovaj predmet izdalo je zaključak kojim se rješavanje oba zahtjeva privremeno obustavlja do okončanja prethodnog pitanja odnosno do izvršenja naknadnog upisa mlt. A.A.O. u knjige državljana.

Predmet naknadnog upisa u knjige državljana nije predstavljao pravni problem, a otac i majka sporazumjeli su se da će se naknadni upis učiniti prateći očevo porijeklo. Odluka roditelja o upisu djeteta po porijeklu oca je intimne prirode, popraćena kulturološko-tradicijskim elementima ove obitelji. Cijelo to vrijeme mlt. A.A.O. je ostavljen bez mogućnosti reguliranja zdravstvenog osiguranja, OIB-a i iz toga razloga nije primio obavezno cjepivo. Postupak naknadnog upisa u knjige državljana trajao je 18 mjeseci.

Vlada Republike Srbije je dana 15.09.2009. godine donijela Uredbu o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uvjeta za izdavanje putnih isprava za osobe s područja Kosova i Metohije. Predmetnom Uredbom propisano je da se ista odnosi na državljane Republike Srbije koji imaju prijavljeno prebivalište na području Kosova i Metohije kao i na državljane kojima su uvjerenja o državljanstvu izdana od organa Republike Srbije nadležnih za Kosovo i Metohiju, a nemaju prijavljeno prebivalište.

Tako je na primjer zahtjev za naknadni upis u knjige državljana Republike Srbije za mlt. A.A.O.  podnesen za područje Koordinacijske uprave za Kosovo i Metohiju te se predmet rješavao punih 18 mjeseci.

Člankom 67. Zakona o strancima (NN 133/20) koji je na snazi od 1.1.2021. godine propisano je reguliranje privremenog boravka djece rođene u Republici Hrvatskoj. Predmetni članak propisuje da roditelj ili skrbnik djeteta u obvezi prijaviti privremeni boravak djeteta do navršenih tri mjeseca život. Uz zahtjev se ne prilaže putna isprava niti dokaz o zdravstvenom osiguranju. Privremeni boravak može se odobriti na vrijeme na koje je odobren privremeni boravak jednom roditelju ili skrbniku djeteta odnosno do godine dana ako je jedan od roditelja ili skrbnik državljanin treće zemlje na dugotrajnom boravištu odnosno stalnom boravku.

Usporedbe radi, isti zakonom koji je bio na snazi u 2020. godini u članku 51. propisivao je reguliranje privremenog boravka djece rođene u Republici Hrvatskoj. Isti nije sadržavao stavak o putnoj ispravi i zdravstvenom osiguranju dok je člankom 52., toga zakona bilo propisano da je putnu ispravu ukoliko je podnositelj ne posjeduje tijekom prve predaje zahtjeva u obvezi priložiti kod podnošenja zahtjeva za produženje privremenog boravka. Nadalje, člankom 259. toga zakona uređeno je okončanje započetih postupaka na način da će se postupci započeti po ovom zakonu dovršiti prema njegovim odredbama.

Pravnim tumačenjem zaključeno je kako nije bilo pravne osnove za uvjetovanje putne isprave kod prvog zahtjeva za odobrenje privremenog boravka u predmetu mlt. A.A.O. Posebno iz razloga što su oba roditelja u trenutku rođenja imala reguliran status. Nadodajmo da je u ovom predmetu zatražena pomoć i Pravobraniteljice za djecu koja u svom obraćanju Ministarstvu unutarnjih poslova između ostaloga navodi:

„Konvencija o pravima djeteta nalaže državama članicama da svakom djetetu koje se nalazi na području njihove jurisdikcije priznaju sva prava iz Konvencije, da svaka odluka koja se tiče djeteta mora biti u njegovom najboljem interesu te da dijete ima pravo da se ne odvaja od svojih roditelja. To se može postići samo ukoliko se omogući da dijete slijedi boravišni status svojih roditelja“.

Držimo kako je u ovom predmetu nadležna Policijska uprava trebala uzeti u obzir dugotrajnost postupka koji joj je zacijelo poznat kada su u pitanju državljani upisani za područje Koordinacijske uprave Kosova i Metohije jer se čekalo 18 mjeseci da zahtjev za naknadni upis u knjige državljana bude riješen. Jasno je ovdje kako Republika Hrvatska ne može utjecati na zakonodavstvo drugih zemalja i tijek postupaka, ali svakako može poduzeti mjere da na svom teritoriju izbjegne slučajeve maloljetne djece nereguliranog statusa kojima je država sama proizvela. Drugo, riječ je ovdje i o pravnom shvaćanju nadležne policijske uprave koje nije istovjetno drugim policijskim upravama što znači da bi se prvi privremeni boravak u ovakvom slučaju odobrio.

Posebno vrijedi istaknuti da se predmet mlt. A.A.O., ne bi riješio niti u roku od 18 mjeseci da nije pružena sveobuhvatna besplatna pravna pomoć od strane ove udruge uz plaćanje svih pristojbi radi pribavljanja svih potrebnih dokumenata. U tijeku rješavanja ovog predmeta pružena je podrška i stranih kolega iz struke radi ubrzanja cijelog postupka te je u konačnici predmet uspješno okončan.

Naposljetku, ova udruga u 2021. godini  bilježi potpuno novi predmet, ali identičnog sadržaja koji je također intervencijom udruge kao pružatelja besplatne pravne pomoći pozitivno okončan, ali u nešto kraćem roku.

 

U Sisku, 29. rujna 2021.

PGP Sisak

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Slične objave

Back to top button