Stambeno zbrinjavanjeVijesti

POZIV NAJMOPRIMCIMA NA OTKUP STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu RH stupila je na snagu 17.srpnja 2021.g. /NN 78/21/.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_78_1451.html

Sukladno istoj predmet prodaje su stanovi u vlasništvu odnosno suvlasništvu Republike Hrvatske koje, na temelju ugovora o najmu ili drugih akata, koriste najmoprimci i članovi uže obitelji najmoprimaca.

Korisnici stanova mogu podnijeti zahtjev za kupnju stana u roku šest mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke. Zahtjev se podnosi nadležnim državnim tijelima koja upravljaju stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske.

Šestomjesečni rok ističe dana 17.siječnja 2022.godine.

Iznimno, za stanove u vlasništvu Republike Hrvatske koji se nalaze izvan područja posebne državne skrbi, a kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, za koje s najmoprimcima još nije zaključen ugovor o najmu stana, rok za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iznosi šest mjeseci od dana sklapanja ugovora o najmu.

PGP Sisak će nastojati kroz svoje zagovaračke i ostale aktivnosti utjecati na eventualno produženje roka iz razloga što se velik broj korisnika/bivših nositelja stanarskih prava ne nalazi na području RH, starije su životne dobi i slično.

Vaš PGP Sisak

Za sve dodatne informacije nazovite nas: 0800 200 098

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Slične objave

Back to top button