Vijesti

U gradu Karlovcu, dana 13 ožujka 2019.g. održana edukativna radionica na temu „Suzbijanje diskriminacije na lokalnoj razini“

Dana 13.3.2019.g. Inicijativa mladih za ljudska prava i Projekt građanskih prava Sisak u Karlovcu održali su edukativnu radionicu na temu „Suzbijanje diskriminacije na lokalnoj razini“

Suzbijanje diskriminacije na lokalnoj razini predstavlja važan zadatak općina i gradova jer upravo su općinska i gradska tijela najbliža građanima. Jedinice lokalne samouprave imaju bitnu ulogu u povezivanju institucija i građana te je u tom smislu potrebno usmjeriti pozornost na mogućnost djelovanja lokalne uprave u cilju omogućavanja efikasnog ostvarivanja prava svih građana i građanki. 

Nikola Puharić programski direktor YiHR  predstavio je dionicima , nacionalno zakonodavstvo, te međunarodne i regionalne antidiskriminacijske zakonske okvire,te ih upoznao s pojmom diskriminacije, oblicima,  te što se sve može definirati kao diskriminacija, kako je prepoznati i prevenirati u svakodnevnom životu.

Pojam diskriminacija često se spominje u svakodnevnom govoru, kada smatramo da nam je nanesena nepravda. Osoba je diskriminirana ako je stavljena u nepovoljniji položaj zbog jedne ili više osobnih karakteristika. Do diskriminacije vrlo često dovode predrasude, a ona može obuhvaćati neprijateljsko ponašanje, segregaciju, ponekad čak i otvoreno nasilje. Bilo kakav oblik diskriminacije zabranjen je Zakonom, te se može zamijetiti kako je učestala u Hrvatskoj ali je građani teško prepoznaju i rijetko prijavljuju.

Kroz ovakav vid radionice nastoji se ljude osvijestiti što zapravo predstavlja diskriminacija, kako je i na koji način prijaviti središnjem tijelu, opunomoćeniku HS za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenim Ustavom, Zakonima i međunarodnim aktima – Pučkom pravobranitelju.

Bilo je riječi o najčešćim oblicima diskriminacije, a to su na temelju etničke pripadnosti, spola, seksualne orijentacije, vjere i dobi. Najčešće se doživljava na radnom mjestu i to od ljudi na visokim položajima te tiče se povrede prava i dobrobiti djece.

Karlovac je jedan od gradova u kojem je održano predavanje na ovu temu, te organizator je istaknuo kako je svijest o postojanju ovog problema  povećana,  stoga se uvijek očekuje velik odaziv.

Zaključak radionice: Zajednički smo jači te su se dionici radionice složili  kako je potrebno što više uključiti se u prevenciju diskriminacije u svim područjima života,  jer diskriminacija rezultira otežanim ili onemogućenim ostvarenjem određenih ljudskih prava i čini razdvajanja.

Slične objave

Back to top button