Romska nacionalna manjina u Sisačko-moslavačkoj županijiVijesti

Edukacija za korištenje on-line alata za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma

PGP Sisak sudjelovao je 12. i 13. lipnja 2018. godine na edukaciji za korištenje on-line alata za praćenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma (NSUR) i Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma. Zajedno s PGP-om edukaciju su pohađali predstavnici tijela državne uprave, jedinica lokalne samouprave te romskog civilnog društva. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (ULJPPNM) Vlade Republike Hrvatske je u okviru projekta IPA 2012: Prikupljanje i praćenje baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, između ostalog, razvio i novi sustav za praćenje provedbe NSUR-a i pripadajućeg Akcijskog plana.

Prvi dan edukaciju je otvorila pozdravnim govorom Iva Zenzerović Šloser. Uvodni govor održao je Alen Tahiri, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Osvrnuo se na veliki problem Roma u društvu, njihovu nezaposlenost, diskriminaciju te loše obrazovanje. Naveo je kako je nastao projekt, poteškoće u prikupljanju baznih podataka za praćenje te planiranje učinkovitih mjera integracije pripadnika romske nacionalne manjine. Zatim je riječ preuzela Sara Lalić, iz centra za mirovne studije koja je zajedno s kolegama provodila predistraživanje pripadnika romske nacionalne manjine. Ušli su u više od 1500 kućanstava na terenu što iznosi oko 38 posto cjelokupne populacije Roma. Provodili su ankete i intervjue u 15 županije kako bi dobili što točnije podatke na koje se ovaj projekt odnosi.

Prvi dan zaključila je Sandra Benčić sveobuhvatnim predavanjem koje je obuhvatilo normativni okvir Strategije, uvod u javne politike i njihove faze, monitoring NSUR-a, alati za praćenje te okvir za praćenje NSUR-a i njihova primjena u praksi.

Drugi dan bio je rezerviran za sam rad na IT alatu za praćenje NSUR-a, struktura platforme te pregled akcijskog plana i njegovo praćenje. U kratkoj prezentaciji predstavnici organizacija su dobili upute kako izvještavati ULJPPNM, na kojim mjerama će biti nositelji i sunositelji te sukladno s time kakve će obaveze imati prema Uredu. Završetak drugog dana i cijelog seminara zaključila je ponovno Iva Zenzerović Šloser. U svom kratkom obraćanju pozvala je sve sudionike na buduću suradnju na ovom projektu.

Zaključak odnosno cilj edukacije je praktično obučiti sudionike (nositelje i sunositelje) za korištenje izrađenog on line alata (platforme) za praćenje provedbe NSUR-a i pripadajućeg Akcijskog plana s ciljem unapređenja kvalitete izvještavanja o provedbi istih. Sunositelji na određenim mjerama će izvještavati nositelje na tim istim mjerama, a nositelji ULJPPNM koje će izrađivati godišnja izvješća o provedbi Nacionalne strategije kao i Akcijskog plana. Kako je platforma nedavno izrađena, koristit će se tek za 2018. godinu dok će nositelji i sunositelji početi izvještavati u veljači 2019. godine za prethodnu godinu.

Slične objave

Back to top button