Ponovno otvoren rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju

Izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 65/17) ponovno je otvoren rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju.

  Rok ističe dana 30. lipnja 2018. godine.

  Postupak legalizacije započinje podnošenjem zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nadležnom upravnom odjelu koji izdaje akte za gradnju na području na kojem se građevina nalazi. Zahtjevu je potrebno priložiti određenu dokumentaciju koja ovisi o kategoriji u koju građevina pripada. Sve su građevine razvrstane u 4 kategorije prem složenosti i veličini i to cijele građevine, a ne samo njenog nelegalnog dijela. To znači da se zbrajaju površine nelegalnog i legalnog dijela građevine.

   Moguće je ozakoniti samo onu zgradu koja je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. (ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti, ili katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21. lipnja 2011. o čemu Državna geodetska uprava izdaje uvjerenje na zahtjev stranke).Zgrade izgrađene nakon 21. lipnja 2011. nije moguće ozakoniti, pa se otvoreni novi rok za podnošenje zahtjeva na te zgrade ne odnosi.

Ispis

Možda vam se svidi