Vijesti

UNHCR promotivni štand

Dana 29.03.2017., PGP Sisak je u sklopu aktivnosti projekta Besplatna pravna pomoć povratnicima, izbjeglicama, manjinama i ostalim ugroženim osobama financiranog od strane UNHCR-a, a koji PGP provodi u periodu 01.01.2017. – 31.12.2017., organizirao prvi od četiri promotivna štanda s ciljem borbe protiv diskriminacije i ksenofobije te u svrhu povećanja tolerancije i stava javnosti prema povratnicima i izbjeglicama.

Predmetni štand organiziran je u čast obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije koji se obilježava 21. ožujka. Na štandu, koji je bio postavljen na sisačkoj pješačkoj zoni, PGP je građanima dijelio promotivne materijale, upoznao ih s misijom UNHCR-a u Hrvatskoj te aktivnostima projekta koje PGP provodi.

Kroz izravnu interakciju s građanima došli smo do poražavajućih saznanja kako većina građana nije uopće bilo upoznato s postojanjem Međunarodnog dana protiv rasne diskriminacije i kako nema saznanja o štetnom utjecaju diskriminacije na društvo. Ipak, u razgovoru je većina njih iznijela kako su svjesni da diskriminacija ipak postoji pa čak i kada se na prvi pogled ne vidi jasno.

PGP smatra kako je upravo izravna interakcija s građanima putem promotivnih štandova te zagovaračke aktivnosti, pravi put u osvještavanju građana u borbi protiv diskriminacije.

Slične objave

Back to top button