Stambeno zbrinjavanjeVijesti

OBAVIJEST STRANKAMA!

Obavještavamo vas da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine na svojoj web stranici www.mhrr.gov.ba pod rubrikom AKTUELNO objavilo Preliminarne rang liste druge grupe potencijalnih korisnika Regionalnog stambenog programa za pod-projekat Državnog projekta stambenog zbrinjavanja (DPSZ-BIH4) – iz kategorije povratnika iz Republike Hrvatske u BiH,
na područje sljedećih gradova/općina Republike Srpske: Banja Luka, Brod, Derventa, Doboj, Kotor Varoš, Laktaši, Modriča, Pelagićevo, Prijedor, Prnjavor, Šamac, Teslić i Vukosavlje.
http://www.mhrr.gov.ba/PDF/Izbjeglice/OBJAVA%20PRELIMINARNE%20RANG%20LISTE%20%20KORISNIKA%20BIH4-DRUGA%20GRUPA-POVRATNICI%20IZ%20HRVATSKE%20U%20BIH.pdf

Nezadovoljne stranke na objavljene liste imaju pravo podnošenja prigovora u roku od 15 dana od dana njihove objave!

Slične objave

Back to top button