Vijesti

Sada s teorije u praksu

Završen prvi dio projekta SNV-a ‘Učinkovita manjinska vijeća za više manjinskih prava’: U pripremi za pisanje projekata težište je stavljeno na dokumentaciju i naročito na pisanje proračuna.

Održavanjem četvrtog modula za manjinske aktiviste, u Kistanjama 25. maja, a u Sisku pet dana kasnije, završen je prvi dio edukativnog projekta SNV-a ‘Učinkovita manjinska vijeća za više manjinskih prava’. Članovi manjinskih vijeća iz Šibensko-kninske (ŠKŽ) i Sisačko-moslavačke županije (SMŽ) radili su pripremu za pisanje projekata, s tim da je težište stavljeno na dokumentaciju i naročito na pisanje proračuna, što je i najteži dio pripreme.

Nakon što su polaznici uspješno napravili troškovnike za zamišljeni projekt, uspješno su se uživjeli u simulaciju partnerstva i umrežavanja. Trebali su birati hoće li sredstvima UN-a financirati izgradnju vodotornja kako bi u svom selu imali čistu vodu ili će otvoriti poduzetnički dom za mlade. I u Kistanjama i u Sisku većina se učesnika opredijelila za obnovu vodotornja.

– Najveći uspjeh ovog dijela projekta bio je što su se polaznici upoznali i umrežili, rekla je Dragana Knezić iz Rehabilitacijskog centra za stres i traumu, partnerske organizacije SNV-a, koja je sa svojom kolegicom Valentinom Zeljak Božović držala predavanja u dva zadnja modula. Zadovoljan je bio i Saša Zeljug iz Projekta građanskih prava iz Siska.

– Iako na polju osnaživanja manjinskih vijeća moramo još puno raditi, ovi edukativni moduli su svakako doprinijeli ostvarenju konačnog cilja projekta i njihovom osnaživanju, kako bi manjine ostvarivale više prava koja im pripadaju, rekao je Zeljug.

Dragutin Ćelap iz Topuskog ocijenio je predavanja zanimljivima, ali i korisnima jer su nacionalne manjine shvatile da imaju zajedničke probleme.Milan Vladić iz Kutine je ocijenio da takvih edukacija treba biti više.Milorad Ćosić iz Drniša naglasio je potrebu što većeg uključivanja mladih u projektne i druge manjinske aktivnosti.

Voditeljica projekta Spomenka Đurić iz SNV-a naglasila je važnost uspostavljenih komunikacija ali i pohvalila inicijativu da se završni modul zaŠKŽ održi u Kistanjama gdje su se mještani pokazali kao izvrsni domaćini.

Za jesen je najavila drugu fazu projekta – dvodnevne radionice u kojima će članovi vijeća sudjelovati zajedno s predstavnicima lokalne vlasti, nevladinih organizacija i drugih lokalnih struktura.

Slične objave

Back to top button