Platforma 044Vijesti

Održan sastanak Koordinacijskog tima „Platforme 044“

izvor: sisak.info

Protekli je tjedan u prostorijama PGP-a Sisak održan sastanak u sklopu projekta Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva pod nazivom  „Platforma 044 – za bolju budućnost Sisačko – moslavačke županije“.

Osnovni cilj projekta je osvješćivanje i informiranje građana i svih relevantnih dionika o najvećim problemima  Sisačko – moslavačke županije, a ti su nezaposlenost, siromaštvo i diskriminacija, te zagovaranje i podizanje svijesti svih dionika o važnosti zajedničkog rada na iznalaženju rješenja za navedenu problematiku.

Ciljevi će se ostvariti uključivanjem građana u rasprave i podizanjem svijesti o važnosti njihovog građanskog aktivizma, poticanjem razvoja međusektorske suradnje različitih dionika (građani, civilno društvo, institucije, lokalne i regionalne vlasti), poticanjem građana na humanitarni i volonterski rad, informiranjem i educiranjem građana o njihovim pravima i pravima nacionalnih manjina, koordiniranjem i radom na umrežavanju organizacija civilnog društva koje su u SMŽ nedovoljno razvijene i povezane.

Platformom ravna Koordinacijski tim kojeg čine članice:  PGP Sisak – Milana Kreća, Udruga IKS – Tamara Jovičić, Udruga mladih NSL – Svjetlana Grubješić, CRI – Saša Dojnović, Gradsko društvo Crvenog križa Glina – Alberta Cestarić, Eko razvoj – Dragan Milić, Građanska inicijativa Moj grad Sisak – Tihomir Lavor, Udruga lađara Sisak – Ivan Heski, Zajednica sportskih udruga – Igor Crnobrnja, Udruga slijepih grada Siska – Danko Tomanić, Romski kulturni centar – Stanoje Nikolić i OPG Franić Davorka – Davorka Franić.

Na održanom sastanku je predstavljen i izglasan službeni logo Platforme 044 i draft letka koji u sebi sadrži ciljeve i plan aktivnosti Platforme 044. Predstavljen je i ostali promidžbeni  materijal koji će se izraditi u okviru projekta, a dogovoreno je i da će sandučići za prijedloge i pritužbe građana biti postavljeni prema mjestu djelovanja članica  Platforme.

Raspravilo se o filmu koji će se snimati pod nazivom „Tri rijeke“, a koji objedinjuje glavne likove prema temama nezaposlenost, siromaštvo i diskriminacija. Glavni likovi su jednoglasno izglasani.
Zaključno, usvojeni su prijedlozi za plan aktivnosti za naredni period djelovanja Platforme, a naglasak će biti na javnim tribinama i poticanju građana na aktivizam.

Slične objave

Back to top button
Anketa

Kad biste bili diskriminirani, biste li prijavili diskriminaciju?

Loading ... Loading ...

Smatrate li da je besplatna pravna pomoć potrebna građanima?

Loading ... Loading ...