Platforma 044Vijesti

Održan sastanak Koordinacijskog tima „Platforme 044“

izvor: sisak.info

Protekli je tjedan u prostorijama PGP-a Sisak održan sastanak u sklopu projekta Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva pod nazivom  „Platforma 044 – za bolju budućnost Sisačko – moslavačke županije“.

Osnovni cilj projekta je osvješćivanje i informiranje građana i svih relevantnih dionika o najvećim problemima  Sisačko – moslavačke županije, a ti su nezaposlenost, siromaštvo i diskriminacija, te zagovaranje i podizanje svijesti svih dionika o važnosti zajedničkog rada na iznalaženju rješenja za navedenu problematiku.

Ciljevi će se ostvariti uključivanjem građana u rasprave i podizanjem svijesti o važnosti njihovog građanskog aktivizma, poticanjem razvoja međusektorske suradnje različitih dionika (građani, civilno društvo, institucije, lokalne i regionalne vlasti), poticanjem građana na humanitarni i volonterski rad, informiranjem i educiranjem građana o njihovim pravima i pravima nacionalnih manjina, koordiniranjem i radom na umrežavanju organizacija civilnog društva koje su u SMŽ nedovoljno razvijene i povezane.

Platformom ravna Koordinacijski tim kojeg čine članice:  PGP Sisak – Milana Kreća, Udruga IKS – Tamara Jovičić, Udruga mladih NSL – Svjetlana Grubješić, CRI – Saša Dojnović, Gradsko društvo Crvenog križa Glina – Alberta Cestarić, Eko razvoj – Dragan Milić, Građanska inicijativa Moj grad Sisak – Tihomir Lavor, Udruga lađara Sisak – Ivan Heski, Zajednica sportskih udruga – Igor Crnobrnja, Udruga slijepih grada Siska – Danko Tomanić, Romski kulturni centar – Stanoje Nikolić i OPG Franić Davorka – Davorka Franić.

Na održanom sastanku je predstavljen i izglasan službeni logo Platforme 044 i draft letka koji u sebi sadrži ciljeve i plan aktivnosti Platforme 044. Predstavljen je i ostali promidžbeni  materijal koji će se izraditi u okviru projekta, a dogovoreno je i da će sandučići za prijedloge i pritužbe građana biti postavljeni prema mjestu djelovanja članica  Platforme.

Raspravilo se o filmu koji će se snimati pod nazivom „Tri rijeke“, a koji objedinjuje glavne likove prema temama nezaposlenost, siromaštvo i diskriminacija. Glavni likovi su jednoglasno izglasani.
Zaključno, usvojeni su prijedlozi za plan aktivnosti za naredni period djelovanja Platforme, a naglasak će biti na javnim tribinama i poticanju građana na aktivizam.

Slične objave

Back to top button