Vijesti

Započela edukacija vijeća

U okviru provedbe aktivnosti projekta ‘Učinkovita manjinska vijeća za više manjinskih prava’ danas je u Kninu održan prvi u nizu od četiri edukacijska modula namijenjena vijećima nacionalnih manjina registriranim na području Šibensko-kninske županije.

Tematski je prvi obrazovni model usmjeren na važnost sudjelovanja građana u definiranju manjinskih politika i nadzoru njihove provedbe te značaju koji manjinske politike imaju u dosljednoj primjeni temeljnih manjinskih prava.

Srpsko narodno vijeće (SNV) ovaj projekt provodi u suradnji s partnerima, udrugama Projekt građanskih prava Sisak i Rehabilitacijski centar za stres i traumu Zagreb. Provedba projektnih aktivnosti je započela 03.11.2015., trajat će 18 mjeseci, a pored Šibensko-kninske županije projektne aktivnosti se odvijaju i na području Sisačko-moslavačke županije.

Podsjetimo, svrha projekta je povećati kapacitete vijeća nacionalnih manjina za nadzor i jačanje primjene ljudskih prava manjinskih skupina i na taj način ojačati utjecaj lokalnih manjinskih vijeća u procesu provedbe nediskriminacije i politike jednakih mogućnosti. Cilj je projekta poticati i jačati suradnju i dijalog između manjinskih predstavnika i predstavnika lokalnih/područnih vlasti radi učinkovitije provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Slične objave

Back to top button