Vijesti

Okrugli stol o nasilju u obitelji

okruglistol061006. listopada 2015.g. Projekt građanskih prava Sisak sudjelovao je na Okruglom stolu posvećen problemu nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, koji se održao u Sisku. Okrugli stol je organiziran u okviru projekta „Zajedno možemo više“ koji provodi Ženska soba, Udruga Brod, Hrvatska udruga socijalnih radnika i Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež.
Centar za žene Adela Sisak predstavio je analizu stanja socijalnih usluga u Sisačko-moslavačkoj županiji te probleme s kojima se susreću u praksi a odnose se na prijavljivanje nasilja. Predstavnici Centra za socijalnu skrb Sisak predstavili su ulogu centra u suzbijanju obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama u zajednici. Isti provode edukacije u srednjim školama i zatvorima na području Sisačko-moslavačke županije a u svrhu prevencije nasilja.
Na Okruglom stolu iznesen je i kaznenopravni aspekt zaštite djece te je Davorka Lukač Lalić, predstavnica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež istaknula važnost uloge stručnjaka izvan pravne prakse u cijelom postupku pred sudom.
Zaključak prisutnih je bio da je potrebna međusektorska suradnja u suzbijanju nasilja nužna i kako je i dalje potrebno osvještavati kako o samoj prevenciji tako i o pravima žrtava nasilja.

 

Slične objave

Back to top button