Radionica iz područja stambenog zbrinjavanja za predstavnike Ureda državne uprave u županijama i nadležno upravno tijelo Grada Zagreba

Dana 04.veljače 2015.god. u  organizaciji Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje u prostorijama Kongresnog centra  Forum Zagreb s početkom u 10 h održana je radionica s ciljem educiranja i pomoći predstavnicima ureda državne uprave u županijama i nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba o postupku rješavanja po zahtjevima za stambeno zbrinjavanje.

Izvršeno je predstavljanje Tematskih cjelina i to redom: prezentacija izvršenja Plana za stambeno zbrinjavanje u 2014. godini; primjena u praksi Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, br. 86/06, 57/11, 51A/13, 148/13,76/14 i 147/14); osvrt na zadnje izmjene navedenog Zakona te informiranje sudionika radionice o pripremi donošenja novog Zakona o stambenom zbrinjavanju u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Narodne novine“, br. 147/14) u 2015.god.

Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje na održanoj radionici prezentirao je izvršenje planova stambenog zbrinjavanja za 2014 god. te istaknuo sljedeći Zaključak:
– visoki stupanj izvršenja godišnjih planova za korisnike organiziranog smještaja te ostale korisnike sukladno Listi prvenstva;
-zadovoljavajući stupanj izvršenja godišnjeg plana za bivše nositelje stanarskog prava te ove postupke treba intenzivirati;
– revizija statusa izbjeglica i prognanika nije završen sukladno Odluci i treba je što prije okončati te
predmete koji se odnose na Obnovu potrebno je prioritetno riješiti jer je rok za podnošenje zahtjeva istekao još 2004.god. te ovi korisnici ukoliko ne ostvare pravo po Zakonu o obnovi, mogu postati korisnici po ZPPDS-u.

Prema godišnjem planu za 2015.god. kojeg je Vlada RH donijela Zaključkom od 17.12.2014.god. DUOSZ u II tromjesečju 2015.god. planira donijeti ZAKON O STAMBENOM ZBRINJAVANJU.

U drugom dijelu radionice predstavnicima ureda državne uprave prezentirana informatička podrška za evidentiranje prvostupanjskih rješenja ureda državne uprave i upravnog tijela Grada Zagreba te je prezentiran format tipskih rješenja za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Na kraju same radionice razvila se zdrava diskusija i postavljala su se pitanja vezana uz sam postupak rješavanja stambenog zbrinjavanja, formiranja Povjerenstva za procjenu stanja stambenog objekta pri UDU-ima te  nedostatku kadra pri UDU-ima s obzirom na obim i količinu samih predmeta.

Osim samog  organizatora predmetne radionice Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, predstavnika ureda državne uprave u županijama i nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba na radionici su sudjelovali i sljedeći dionici: predstavnici Ministarstva branitelja, Pučkog pravobranitelja, UNHCR-a, SNV-a te predstavnici nevladinih organizacija koje pružaju pravnu pomoć podnositeljima zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, a to su: Hoću kući – Knin, Informativni pravni centar Slavonski Bord, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć – Vukovar te Projekt građanskih prava Sisak.

 

Ispis

Možda vam se svidi