Vijesti

Sudjelovanje PGP-a Sisak na regionalnoj konferenciji u Sarajevu

Dana 27. i 28.11.2014.g. PGP Sisak sudjelovao je na regionalnoj konferenciji u Sarajevu “Pristup građana informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći na Zapadnom Balkanu i Turskoj”.

Prvi dan konferencije partnerske i suradničke udruge predstavile su svoje rezulate u 2014.g.
Drugi dan su se održale 4 tematske radionice i to: 1.Uvod u principe rada pravnih klinika, 2.Održivo financiranje rada organizacija koje pružaju BPP, 3.Sistemi i metodologija bilježenja informacija pri radu sa strankama i njihova primjena u javnom zagovaranju, 4.Pružanje savjeta, informacija i pravne pomoći žrtvama govora mržnje i zločina iz mržnje.

Dunja Čurčija, pravna savjetnica PGP-a Sisak, držala je 2. Radionicu zajedno sa Noeleen Adams iz LCN (England). Zaključci s radionice su bili da je najveći problem održivost rada udruga i da je u tu svrhu potrebno zagovarati kod Ministarstva pravosuđa (I Vlade) za promjene u sistemu financiranja na način da omjer financiranja primarne i sekundarne pomoći bude jednak te da tijela JLRS financiraju BPP, da je potrebno međunarodne organizacije upoznati sa potrebom njihovog daljenjg financiranja BPP-a te da je potrebno uvesti načine samofinanciranja.

Slične objave

Back to top button
Anketa

Kad biste bili diskriminirani, biste li prijavili diskriminaciju?

Loading ... Loading ...

Smatrate li da je besplatna pravna pomoć potrebna građanima?

Loading ... Loading ...