Vijesti

Sudjelovanje PGP-a Sisak na regionalnoj konferenciji u Sarajevu

Dana 27. i 28.11.2014.g. PGP Sisak sudjelovao je na regionalnoj konferenciji u Sarajevu “Pristup građana informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći na Zapadnom Balkanu i Turskoj”.

Prvi dan konferencije partnerske i suradničke udruge predstavile su svoje rezulate u 2014.g.
Drugi dan su se održale 4 tematske radionice i to: 1.Uvod u principe rada pravnih klinika, 2.Održivo financiranje rada organizacija koje pružaju BPP, 3.Sistemi i metodologija bilježenja informacija pri radu sa strankama i njihova primjena u javnom zagovaranju, 4.Pružanje savjeta, informacija i pravne pomoći žrtvama govora mržnje i zločina iz mržnje.

Dunja Čurčija, pravna savjetnica PGP-a Sisak, držala je 2. Radionicu zajedno sa Noeleen Adams iz LCN (England). Zaključci s radionice su bili da je najveći problem održivost rada udruga i da je u tu svrhu potrebno zagovarati kod Ministarstva pravosuđa (I Vlade) za promjene u sistemu financiranja na način da omjer financiranja primarne i sekundarne pomoći bude jednak te da tijela JLRS financiraju BPP, da je potrebno međunarodne organizacije upoznati sa potrebom njihovog daljenjg financiranja BPP-a te da je potrebno uvesti načine samofinanciranja.

Slične objave

Back to top button