Vijesti

Sudjelovanje na Nacionalnoj konferenciji “Suzbijamo li diskriminaciju ? Primjena Zakona o suzbijanju diskriminacije u Hrvatskoj”

Dana 02.12.2014. Projekt građanskih prava Sisak sudjelovao je na Nacionalnoj konferenciji “Suzbijamo li diskriminaciju ? Primjena Zakona o suzbijanju diskriminacije u Hrvatskoj”.

Konferenciju je organizirao Ured pučke pravobraniteljice u ovkiru projekta “Izrada Nacionalnog plana za borbu protiv diskiminacije”.

Na konferenciji su sudjelovaei gotove sve institucije relevantne za suzbijanje diskriminacije i to prije svega, predstavnici svih pravobraniteljskih ureda, predstavnici sudova, Vladinih ureda, organizacija civilnog društva, predstavnici vjerskih zajednica, sindikata i sl.

Konferencijaje bila podijeljena u četiri tematske sesije i to: 1.Primjena Zakona o suzbijanju diskriminacije, 2.Diskriminirane društvene skupine i uloga pravobraniteljskih institucija, 3.Tijela državne uprave i organizacija civilnog društva u borbi protiv diskiminacije, 4.Uloga medija u suzbijanju diskriminacije i promicanju jednakosti.

Zaključak prisutnih bio je kako diskriminacije ima, iako se prijavljuje u iznimno niskom broju te kako je potrebno promijeniti zakon te nastaviti sa informiranje šire javnosti o samoj diskriminaciji kao i edukaciji relevantnih dionika o mehanizmima suzbijanja iste.

Slične objave

Back to top button