Vijesti

Besplatni telefoni javne uprave

 • 0800 45 95 – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

 • 0800 669 933 – porezna oslobođenja, olakšice i porezno priznati izdaci za građane

 • 0800 234 505 – poduzetnički info telefon Ministarstva gospodarstva

 • 0800 49 49 – prijava “rada na crno” (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava)

 • 0800 50 92 – anti korupcijski telefon MUP-a

 • 0800 79 99 – bijeli telefon Ministarstva zdravlja

 • 0800 77 99 – pomoć žrtvama trgovanja ljudima

 • 0800 00 80 – FINA centar za odnose s korisnicima

 • 0800 80 08 – anti droga telefon

 • 0800 03 04 – prijava neetičnog postupanja državnih službenika

 • 0800 10 01 – prijava utaje poreza, neizdavanja računa, rada na crno i drugih poreznih prekršaja, te pritužbe na rad službenika Porezne uprave

Slične objave

Back to top button