IPA INFO 2012Vijesti

Informativno-edukativna radionica “Program ruralnog razvoja 2014-2020”

Dana 05.06.2014. Projekt građanskih prava Sisak organizirao je informativno-edukativnu radionicu Program ruralnog razvoja 2014-2020. Na radionici, koja se održala u sklopu projekta IPA INFO 2012 Europa na mom imanju, preko 50 prisutnih sudionika imalo je priliku vidjeti predavanje Marina Faka, višeg stručnog savjetnika Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj i međunarodnu suradnju Ministarstva poljoprivrede RH. Nastavak je to suradnje PGP-a i Ministarstva poljoprivrede koje je s 5% sufinanciralo projekt.

Predavanjem koje je pratila opsežna prezentacija, Marin Fak je prisutnima nastojao približiti iznimno zamršen sustav mjera financiranja, uvjete apliciranja te maksimalne iznose potpore koje je moguće ostvariti. Kao jedan od najvećih problema istaknut je problem neriješenog vlasništva na poljoprivrednim zemljištima, a što je prepreka apliciranju na natječaj, no također je istaknuto kako će zemljište za koje aplikant ima potpisan ugovor o najmu s vlasnikom zemljišta, biti smatrano valjanim.

Unatoč tome što je Internet danas općeprihvaćeno sredstvo komuniciranja, problem je što u ruralnim sredinama Sisačko-moslavačke županije mnogi stanovnici nemaju pristup internetu. Problem je to na koji je ukazao jedan od sudionika radionice koji dolazi iz sela Klinac u petrinjskom dijelu Banovine gdje postoji upravo takav problem,  obzirom da se gotovo nitko od stanovnika ne koristi internetom, stoga je predložio tiskanje edukativne brošure u kojoj će biti sadržane sve informacije o programu ruralnog razvoja.

Prilikom predavanja naglašeno je kako, obzirom da Program još nije prihvaćen u potpunosti od Europske komisije, isti može doživjeti određene promjene, no ne u tolikom razmjeru da bi u potpunosti promijenilo način apliciranja.

Slične objave

Back to top button
Anketa

Kad biste bili diskriminirani, biste li prijavili diskriminaciju?

Loading ... Loading ...

Smatrate li da je besplatna pravna pomoć potrebna građanima?

Loading ... Loading ...