Vijesti

PGP Sisak: studijsko putovanje u London i Dublin

Projekt građanskih prava Sisak sudjelovao je na studijskom putovanju u London i Dublin koje se održalo od 02.03.2014.-08.03.2014. Putovanje je organizirano u okviru međunarodnog projekta „Trostruko A za građane. U vezi s navedenim projektom, PGP Sisak provodi pilot-projekt „Zajedno za građane“ financiran od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Program studijskog putovanja u London izradila je Noeleen Adams, direktorica za razvoj i podršku Law Centres Network.

Tijekom studijskog putovanja u London, dionici su podijeljeni u grupe obilazili organizacije koje pružaju besplatnu pravnu pomoć. Tako je Dunja Čurčija, pravna savjetnica PGP-a Sisak sa svojom grupom obišla Croydon Turnaround – savjetovalište za mlade, koje se najvećim dijelom bavi pružanjem informacija i savjeta o stambenom zbrinjavanju, zdravlju, zapošljavanju, obrazovanju, prevenciji konzumiranja alkohola i droge, sigurno okruženje i sl. Specifičnost ove organizacije je da ista ima tzv. „The Drop-in zone“ namijenjena za mlade od 14-21 g., ali i njihove roditelje koji smatraju da ima je potrebna podrška u bilo kojem smislu. Također, posjetio se Croydon Law centre koji se isključivo bavi pružanjem pravne pomoći vezanih za dugove, zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje, imigraciju i socijalnu skrb. Za razliku od organizacija koje pružaju besplatnu pravnu pomoć u RH, navedene organizacije usko su specijalizirane u području svog djelovanja a pravnu pomoć pružaju odvjetnici koji i zastupaju stranke pred sudovima.

Svi dionici posjetili su i Gradsku vijećnicu Croydon, gdje je gdin. Oliver Morley prisutnima prezentirao Reformu sustava socijalne skrbi u Croydonu.

Slijedeći dan, dionici su posjetili Parlament. Lord Bach, s kojim je i održan sastanak, naglasio važnost uloge organizacija civilnog društva u pružanju pravne pomoći. Završno, dionici su posjetili i Royal Courts of Justice.  Naime, Citizens Advice Bureau ima svoj ured i na navedenom sudu , namijenjen za stranke koje nemaju zastupnika pred sudom. CAB tim osobama pruža pravnu pomoć kako se zastupati pred sudom. Također su specijalizirani u području svog djelovanja pa tako pružaju pravnu pomoć u pravnim stvarima vezanim za dugove, potrošačka prava, zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje.

U okviru studijskog putovanja u Dublin organizatorica je bila Deirdre Casey, direktorica National association of citizens information services. Citizens information services pružaju besplatnu pravnu pomoć. Citizens information ima svojih 42 centara na 268 lokacija.  Jill Farrelly, nadzornik Citizens Information Services, istaknuo je kako se i u Irskoj pravna pomoć pruža također u specijaliziranim pravnim stvarima, konkretno vezanim za socijalnu skrb, zapošljavanje, zdravlje, poreze, migrante, obrazovanje i obiteljske stvari. Specifičnost CIS je kako imaju specijalizirane pravne klinike (Free Legal Advice Centre – FLAC), osnovane prije 45 godina, i to za poreze, stanarsko pravo, imigraciju te tzv. „Russian, Polish and Chinese“ klinike.

Također, Dunja Čurčija je sa svojom grupom, posjetila Citizens information service kao i Northside Community Law Centre. Northside Community Law Centre djeluje od 1975.g. i to pružanjem pravne pomoći vezane za obiteljsko pravo, zapošljavanje, dugove, socijalnu skrb, nasljedno pravo i stambeno zbrinjavanje. Najvećim dijelom su financirani od strane Odjela za društvene i obiteljske poslove nadležnog ministarstva.

Po završetku studijskog putovanja, gdin. Kenan Hadžemusić iz ECAS-a održao je sastanak sa partnerima i suradnicima. Na istom su predstavljena dosadašnja postignuća u okviru pilot-projekata, koje pojedine zemlje provode, a ujedno su i najavljene nadolazeće aktivnosti. PGP Sisak u okviru svog pilot projekta organizira prvu radionicu, od dvije, za pravne savjetnike a koja se planira održati 02.04.2014.g. u Sisku.

Slične objave

Back to top button