Vijesti

Seminar o projektnom ciklusu „Terme Topusko“ 24.-26.9.2013.

Projekt građanskih prava Sisak skupa s partnerskom organizacijom udrugom mladih Novi svijet Luščani organizirao je u Topuskom dvodnevni seminar o projektnom ciklusu od 24. – 26. rujna 2013. godine. Cilj ove aktivnosti je bio skupiti 20 predstavnika Romskih udruga i tijekom dva dana omogućiti im da se što bolje upoznaju, razgovaraju o svojim udrugama, problemima koji muče romsku zajednicu iz kojih dolaze te da pokušaju zajednički detektirati iste i dati prijedlog rješenja tih problema u zajednici. Za moderatora i voditelja seminara odabran je Munir Podumljak iz udruge Partnerstvo za društveni razvoj iz Zagreba koji je do sada uspješno provodio takvu vrstu edukacije u Hrvatskoj. Seminar je podijeljen u dva dijela – dva dana te se prvi dan uz teoretsko predavanje o projektnom ciklusu i njegovim osnovnim elementima razgovaralo i o nekim osnovnim značajkama rada Romskih udruga u SMŽ, te problemima koji muče romsku populaciju u naseljima u kojim žive. Time su se definirali neki zajednički problemi Roma koji su u drugom dijelu seminara poslužili za kreiranje ideja za rad u nastavku seminara. Drugog dana seminara nastavilo se raditi u skupinama. Sudionici su podijeljeni u tri skupine od kojih je najveća bila skupina mladih aktivista – Roma. Svaka skupina je definirala 5 najvažnijih, po njihovom mišljenju, problema u svojim zajednicama i za svaki problem ponudila 5 rješenja problema. Svoj zajednički rad su prezentirali ostalim sudionicima seminara. Daljnjom analizom problema i ponuđenih rješenja, definirali su se kratkoročni i dugoročni ciljevi na kojima će se raditi kako bi se uočeni problemi riješili na dobrobit članova njihove zajednice. Dvije grupe iskusnih Romskih predstavnika došli su do sljedećih ciljeva. Dugoročni cilj je strateške prirode i odnosi se na kreiranje strategije koja bi osnažila romske zajednice u izgradnji sustava romske samouprave u svrhu poboljšanja kvalitete života i sudjelovanje Roma u odlučivanju u županijama. Svima je bitno u narednom periodu poboljšati infrastrukturu u naselju (cestu, kanalizaciju) te pronaći način da se izgradi kulturno-zabavni centar u naselju Capraške poljane koji će mladima, aktivistima i udrugama osigurati prostor za rad i djelovanje.
Još jedan od problema, a kojeg su indicirali mladi Romi, odnosio se na izgradnju nadstrešnice, tj. autobusnog stajališta za oko 150 djece i mladih Roma koji po kiši i snijegu bez zaštite stoje čekajući autobuse da ih prevezu do škole. To je još jedan od razloga zašto dolaze u školu mokri, a zbog nedostatka asfaltnog sloja na cesti, često dolaze i blatnjavi, zbog čega ih se u školi, kako sami navode – prekorava. Zbog takvih uvjeta češće pobolijevaju i teže im je pratiti nastavu. Stoga, jedno od prioritetnih pitanja za njihovu zajednicu u Capraškim poljanama predstavlja i izgradnja odgovarajuće nadstrešnice/autobusnog stajališta. Uzme li se u obzir da je u naselju i značajan broj predškolske djece, ista će koristiti i slijedećim generacijama. Primjer dobre prakse u tom segmentu dolazi iz Kutine gdje su zaštitu školaraca osigurali kroz betonsku nadstrešnicu koja je trajna i čvrsta, za razliku od ranije postojeće drvene koja nije ispunjavala kriterije trajnosti.
Pored već navedene problematike, napomenuto je da je poznavanje hrvatskog jezika kod djece vrlo slabo te da je potrebno intenzivnije zalaganje za organiziranje predškolskog odgoja, jer se iz dosadašnjeg iskustva pokazalo da djeca koja su pohađala predškolski program postižu bolje rezultate kasnije u školovanju i bolje poznaju hrvatski jezik.
Za lakše rješavanje pitanja važnih mladima, predloženo im je organiziranje svojevrsnog Savjeta mladih unutar naselja, odnosno njihovo uključivanje u postojeće Savjete mladih pri jedinicama lokalne samouprave.
Svi sudionici su izrazili zadovoljstvo organizacijom, načinom rada i sudjelovanjem u ovom seminaru, te su istaknuli potrebu i daljnjeg zajedničkog rada s predstavnicima udruga i aktivistima kako bi se još više osnažili kapaciteti udruga Roma u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Slične objave

Back to top button