Vijesti

PGP Sisak sudjelovao na skupu „Korištenje fondova EU za uključivanje Roma u Republici Hrvatskoj“ Naučene lekcije i perspektive za razdoblje 2014. – 2020.

Dana 04. listopada 2013.g., PGP Sisak sudjelovao je na skupu koji je organizirao Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć – Vukovar u suradnji s Romskim nacionalnim vijećem iz Zagreba uz financijsku potporu Instituta za otvoreno društvo koji je u okviru svoje šire regionalne inicijative „Povećanje iskorištenosti fondova EU za Rome“ u veljači 2013.g. započeo provedbu projekta „Podrška za generiranje projekata“ (Project Generation Facility – PGF) u Hrvatskoj.

Projekt PGF u Republici Hrvatskoj provode uz organizatora predstojećeg skupa i Volonterski centar Osijek te Udruga za obrazovanje Roma Kali Sara, kao nacionalni partneri. Cilj projekta je doprinijeti uključivanju Roma kroz povećanje njihove stručnosti i aktivnog sudjelovanja u pristupanju EU fondovima.

Uvodnu riječ na skupu imao je Ljubomir Mikić, kao predstavnik organizatora. Istaknuo je da skup teži podići razinu usredotočenosti na iskustva u korištenju fondova EU i njihov doprinos socijalnom uključivanju Roma u Hrvatskoj u posljednjih nekoliko godina. Također, skupom se teži utjecati na odgovarajuće sagledavanje i moguća unapređenja izrade nacionalnog operativnog programa za razdoblje 2014. – 2020., posebno kroz IPA, komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala, financiran iz Europskog socijalnog fonda (dalje: ESF).

Predstavnik Instituta za otvoreno društvo, gdin. Nadir Redžepi iz Budimpešte, osvrnuo se na glavnu aktivnost PGF-a, pružanje potpore u razradi projektnih ideja u projekte, putem usmjeravanja korisnika kroz proces izrade i podnošenja projektnih prijedloga, kako bi se povećala vjerojatnost odobravanja projekata koji će koristiti romskoj zajednici.

Gđa. Bahrija Sejfić, pomoćnica ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina navela je kako je predsjedanje Desetljećem za uključivanje Roma završeno i predano Crnoj Gori. Akcijski plan za uključivanje Roma kao i Nacionalna strategija za uključivanje Roma 2013.-2020. dokumenti su koje je izradio Ured, te koje bi se sve javne institucije uz pomoć NGO, trebale provoditi.

Šef Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj, gdin. Branko Baričević, posebno je naglasio da je zadatak Predstavništva, održati interaktivni odnos s OCD-ima i Vladom RH u borbi za poboljšanje položaja pripadnika romske nacionalne manjine.

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine, gdin. Aleksandar Tolnauer, naglasio je da je uloga Savjeta financirati kulturnu autonomiju nacionalnih manjina, a ne dodjeljivati jednokratne pomoći, kako to neki misle. Savjet postoji od 2003.g. te je do danas njegova prvotna uloga bila financirati obrazovanje Roma zbog čega se Savjet zalagao za osnivanje Katedre romskog jezika pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Danas, Savjet trenutno pregovara s Vladom o financijskom proračunu koji će sljedeće godine biti bitno manji nego što je to bilo do sada.

Vješto je i predano voditelj tima Europske komisije, Opće uprave za zapošljavanje, socijalnu politiku i uključenost, gdin. Kiril Kiryakov prezentirao rad EU u financiranju aktivnosti za socijalno uključivanje Roma. Istaknuo je da ESF ima sredstva za zbrinjavanje i prevladavanje velike stope siromaštva u EU, te da danas EU broji 20 milijuna siromašnih, ne samo Roma, da bi Strategija EU 2020, taj iznos trebala umanjiti za dvadeset posto. Strategija Europa 2020 je „Biblija“ EU, a u našim je rukama koliko ćemo dobra iz nje izvući, te koliko ćemo sredstava povući iz EU fondova. Romi su vrlo osjetljiva skupina, uz sve njihove probleme, smatra se da bi obrazovanje Roma trebalo biti na prvom mjestu posebno od predškolske dobi, s posebnim naglaskom na pohađanje vrtića.

Zastupnik nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru, gdin. Veljko Kajtazi, ima za cilj osigurati da svako romsko dijete završi bar osam razreda osnovne škole. Legalizacija romskih naselja također je vrlo važan segment romske budućnosti za koju se zalaže Romsko nacionalno vijeće.

Gđa. Milena Babić, voditeljica PGF-a u Hrvatskoj, predstavila je svoje istraživanje „Procjena iskorištenosti IPA Fondova za potrebe romske zajednice – Hrvatska“. U istom, zaključila je da je najznačajniji akter u povlačenju sredstava iz IPA programa, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a da su samo 4 romske udruge sudjelovale u provedbi projekata financiranih iz IPA programa, 2 kao nositelji i 2 kao partneri, i to iz Međimurske županije, što jasno daje do znanja o nedostatku kapaciteta romskih udruga za apliciranje i provedbu projekata EU.

Pomoćnik ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, gdin. Aleksa Đokić nadovezao se da je veliki problem romskih udruga, nedovoljni kapaciteti, te da romsku zajednicu u tom smjeru treba osnaživati.

Pozitivne primjere suradnje lokalne samouprave i romskih udruga, izložili su načelnik Općine Orehovica, gdin. Franjo Bukal i predsjednik romske udruge „Uzor“, Dragan Ignac, iz Orehovice. Kroz IPA program 2008.g. u Općini je riješena infrastruktura romskog naselja, te su izgrađeni novi objekti, trenutno je u fazi planiranja, izgradnja romskog kulturnog centra.

Nastavno, Vanya Grigorova, asistent na projektu Instituta za otvoreno društvo iz Bugarske, izložila je svoja iskustva u korištenju strukturnih fondova za uključivanje Roma u državi članici EU.

Zaključno, Ljubomir Mikić zahvalio je prisutnima na dolasku, te rekao kako će organizator skupa kao jedan od nacionalnih partnera u provedbi projekta PGF-a i dalje raditi na povećanju stručnosti Roma za njihovo sudjelovanje u različitim fazama izrade i provedbe projekata usmjerenih na romsku zajednicu.

Slične objave

Back to top button