Romska nacionalna manjina u Sisačko-moslavačkoj županijiVijesti

Radionica za pripremu izrade Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Sisačko – moslavačkoj županiji

Dana 15. travnja 2013.g. Pgp Sisak sudjelovao je na Radionici za pripremu izrade Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Sisačko – moslavačkoj županiji – Identifikacija ključnih problema, potreba i prioriteta u Obiteljskom centru Sisačko – moslavačke županije u Sisku.
Radionica je održana u organizaciji Programa Ujedinjenih naroda za razvoj, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske te Ureda za demokratske institucije i ljudska prava pri OESS-u, a cilj radionice je savjetovanje s članovima županijskih Vijeća romske nacionalne manjine i predstavnicima lokalnih romskih udruga o prioritetima za razvoj romskih zajednica te njihovo uključivanje u izradu Akcijskog plana za uključivanje Roma u Sisačko – moslavačkoj županiji.
Na radionici su sudjelovali predstavnici romskih udruga, „Nevo Drom“, Udruga za razvoj i bolji život Roma, Udruga Roma Kutina, Romska udruga: Romski put, predstavnik gradskog Vijeća romske nacionalne manjine Dragoljub Nikolić, predstavnik županijskog Vijeća romske nacionalne manjine Stanoje Nikolić, Agron Tahiri ispred Romskog nacionalnog vijeća, Ivan Kirinčić savjetnik Upravnog odjela za socijalnu skrb, Ured za informiranje građana, odnose s javnošću i prava nacionalnih manjina grada Siska predstavljala je Zrinka Hafizović, Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Sisak i nastavnica O.Š. Palanjek Željka Mikić Kraker.
Metode rada u radionici obuhvatile su pitanja koja se odnose na područja: (1) Obrazovanje, (2) Zapošljavanje, (3) Zdravlje i stanovanje, (4) Statusna prava i uključenost Roma u društveni život uz očuvanje Romske tradicije. Na taj način svi predstavnici Roma imali su priliku iznijeti svoja viđenja problema, potreba i prioriteta romske nacionalne manjine.
Održana pripremna radionica prethodi Radionici za Izradu Akcijskog Plana za socijalno uključivanje Roma u Sisačko – moslavačkoj županiji koja će se održati 23. i 24. travnja 2013.g. u Hotelu Sheraton u Zagrebu, a na kojoj će također sudjelovati predstavnici romskih udruga, Vijeća, grada i županije.

Slične objave

Back to top button