Romska nacionalna manjina u Sisačko-moslavačkoj županijiVijesti

Održan sastanak s Upravnim odjelima Sisačko – moslavačke županije u sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta romskih udruga u Sisačko – moslavačkoj županiji“

Dana 16. travnja 2013. godine u prostorijama Velikog Kabineta Sisačko – moslavačke županije održan je sastanak na kojem su sudjelovali pročelnik Josip Takač i Ivan Kirinčić savjetnik Upravnog odjela za socijalnu skrb, pročelnica Upravnog odjela za upravljanje pristupnim fondovima i poticajnim sredstvima Tatjana Puškarić te Vlasta Mesić ispred Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport, Milana Kreća, Aleksandar Kojić i Anita Košar Ulemek iz Pgp-a Sisak te Svjetlana Grubješić partner na projektu kao organizatori sastanka.

Cilj sastanka bio je predstavljanje projekta i projektnih aktivnosti Sisačko – moslavačkoj županiji kao suradniku na projektu te raspravljanje o prijedlozima suradnje koje je izložio Pgp Sisak.

Budući se radi o 14 aktivnih romskih udruga u Sisačko – moslavačkoj županiji Pgp smatra kako bi se trebalo prevladati sadašnju situaciju da se od ukupnih 14 udruga samo tri javljaju na „Javne pozive“ županije. Također, izložen je i problem plaćanja nastavka srednjoškolskog školovanja Roma u Srednjoj strukovnoj školi „Kotva“ koji su započeli srednjoškolsko obrazovanje uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, ali zbog nedostatka financijskih sredstava ne mogu završiti školovanje i dobiti diplome.

Također, raspravljalo se i o činjenici kako je nedovoljna needuciranost roditelja romske djece jedna od prepreka njihovom nastavku obrazovanja poslije osnovne škole. Stipendiranje romskih učenika vrlo je važno, ali zbog neinformiranosti o raspisanim natječajima za stipendije i ne javljanja na natječaje propušta se prilika za financijskom pomoći u završetku škole.

Glede neinformiranosti Roma svi dionici sastanka su složni kako je Romima potrebno osigurati zajednički prostor gdje bi se održavale radionice raznih tematika glede educiranja i informiranja Roma kao i savjetovanja. Dok zajednički prostor ne bude osiguran dogovoreno je kako će Pgp jednom mjesečno pozivati predstavnike romskih udruga na sastanak na kojem će biti prisutni i predstavnici Županije radi informiranja i savjetovanja o svim poljima njihova djelovanja. Dakle, predstavnici će ujedno moći izložiti svoje probleme kao i probleme ostalih Roma te će se zajedničkom akcijom ti problemi pokušati riješiti.

Također je dogovoreno kako će Pgp Sisak biti kontakt točka između Županije i potencijalnih korisnika u pružanju pravne pomoći i pisanja raznih podnesaka u cilju ostvarivanja prava koja pripadnicima romske nacionalne manjine po zakonu pripadaju.

Zaključak sastanka jest kako se velika pažnja treba posvećivati obrazovanju Roma jer bez adekvatnog obrazovanja Romi ostaju uskraćeni u znanju, zapošljavanju, ostvarivanju prava pred državnim i sudbenim tijelima, kao i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te pružanju boljih uvjeta života.

Slične objave

Back to top button