Romska nacionalna manjina u Sisačko-moslavačkoj županijiVijesti

Održan sastanak s Upravnim odjelima Sisačko – moslavačke županije u sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta romskih udruga u Sisačko – moslavačkoj županiji“

Dana 16. travnja 2013. godine u prostorijama Velikog Kabineta Sisačko – moslavačke županije održan je sastanak na kojem su sudjelovali pročelnik Josip Takač i Ivan Kirinčić savjetnik Upravnog odjela za socijalnu skrb, pročelnica Upravnog odjela za upravljanje pristupnim fondovima i poticajnim sredstvima Tatjana Puškarić te Vlasta Mesić ispred Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport, Milana Kreća, Aleksandar Kojić i Anita Košar Ulemek iz Pgp-a Sisak te Svjetlana Grubješić partner na projektu kao organizatori sastanka.

Cilj sastanka bio je predstavljanje projekta i projektnih aktivnosti Sisačko – moslavačkoj županiji kao suradniku na projektu te raspravljanje o prijedlozima suradnje koje je izložio Pgp Sisak.

Budući se radi o 14 aktivnih romskih udruga u Sisačko – moslavačkoj županiji Pgp smatra kako bi se trebalo prevladati sadašnju situaciju da se od ukupnih 14 udruga samo tri javljaju na „Javne pozive“ županije. Također, izložen je i problem plaćanja nastavka srednjoškolskog školovanja Roma u Srednjoj strukovnoj školi „Kotva“ koji su započeli srednjoškolsko obrazovanje uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, ali zbog nedostatka financijskih sredstava ne mogu završiti školovanje i dobiti diplome.

Također, raspravljalo se i o činjenici kako je nedovoljna needuciranost roditelja romske djece jedna od prepreka njihovom nastavku obrazovanja poslije osnovne škole. Stipendiranje romskih učenika vrlo je važno, ali zbog neinformiranosti o raspisanim natječajima za stipendije i ne javljanja na natječaje propušta se prilika za financijskom pomoći u završetku škole.

Glede neinformiranosti Roma svi dionici sastanka su složni kako je Romima potrebno osigurati zajednički prostor gdje bi se održavale radionice raznih tematika glede educiranja i informiranja Roma kao i savjetovanja. Dok zajednički prostor ne bude osiguran dogovoreno je kako će Pgp jednom mjesečno pozivati predstavnike romskih udruga na sastanak na kojem će biti prisutni i predstavnici Županije radi informiranja i savjetovanja o svim poljima njihova djelovanja. Dakle, predstavnici će ujedno moći izložiti svoje probleme kao i probleme ostalih Roma te će se zajedničkom akcijom ti problemi pokušati riješiti.

Također je dogovoreno kako će Pgp Sisak biti kontakt točka između Županije i potencijalnih korisnika u pružanju pravne pomoći i pisanja raznih podnesaka u cilju ostvarivanja prava koja pripadnicima romske nacionalne manjine po zakonu pripadaju.

Zaključak sastanka jest kako se velika pažnja treba posvećivati obrazovanju Roma jer bez adekvatnog obrazovanja Romi ostaju uskraćeni u znanju, zapošljavanju, ostvarivanju prava pred državnim i sudbenim tijelima, kao i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te pružanju boljih uvjeta života.

Slične objave

Back to top button
Anketa

Kad biste bili diskriminirani, biste li prijavili diskriminaciju?

Loading ... Loading ...

Smatrate li da je besplatna pravna pomoć potrebna građanima?

Loading ... Loading ...