Vijesti

Javna rasprava u Zagrebu o izmjenama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Dana 03.04.2013.g. PGP Sisak sudjelovao je na Javnoj raspravi o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji su organizirali Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, SDF, Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar u suradnji sa Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu, Kućom ljudskih prava i Platformom 112.

Ljiljana Božić Krstanović prezentirala je prisutnima uočene prepreke u provedbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Prof. Alan Uzelac iznio je najbolje prakse europskih sustava BPP-a, a svoje mišljenje o besplatnoj pravnoj pomoći iznijela je i Lora Vidović, pučka pravobraniteljica

Mirjana Matov iz Ministarstva pravosuđa prezentirala je Nacrt prijedloga ZID ZBPP.

Zaključak prisutnih bio je da su izmjene sustava besplatne pravne pomoći nužne, kako je trenutno pravna pomoć nedostupna i kako je udrugama nemoguće pružati pravnu pomoć kroz trenutni Zakon.

Konačni Nacrt biti će izrađen tijekom mjeseca travnja te će biti prezentiran na Okruglom stolu u Sisku, koji će se održati 23.04.2013.g.

Prilog HRT-a o istome možete vidjeti i na priloženom linku:
http://www.hrt.hr/index.php?id=enz&tx_ttnews[cat]=119&cHash=d7f45f87cb

Slične objave

Back to top button