Vijesti

Kako će organizacije civilnog društva preživjeti ulazak RH u EU?

U uvjetima paneuropske ekonomske krize koja potresa cijelu Europsku uniju, Europski socijalni fond posebno je dragocjen izvor financiranja onih programa koji doprinose ublažavanju negativnih posljedica i pružanju novih mogućnosti posebno ranjivih društvenih skupina u sferi zapošljavanja, obrazovanja, socijalne zaštite, itd.

 

Radi smanjivanja razlika u razvoju među državama članicama EU-a i među europskim regijama, i Republika Hrvatska će moći, nakon ulaska u Europsku uniju 1.7.2013., koristiti sredstva iz tog fonda, tako da samo za drugu polovicu 2013. godine Hrvatskoj postaje dostupno 60 milijuna eura.

 

Međutim, s obzirom na dosadašnja iskustva u pripremi i planiranju prioriteta u Hrvatskoj, postoji zabrinutost oko načina definiranja i kvalitete predloženih projekata koji bi morali biti utemeljeni na stvarnim potrebama vezanim uz zapošljavanje, obrazovanje, socijalnu zaštitu najranjivijih skupina i razvoj socijalnih usluga u zajednici.

 

Upravo su organizacije civilnog društva u Hrvatskoj pružateljice podrške u tom smislu, a pokazale su se sposobnima prolaziti kroz procedure dobivanja europskih sredstava o čemu svjedoče podaci o dosadašnjoj apsorpciji 99 posto pretpristupnih fondova. K tome, OCD-i doprinose demokratizaciji, zaštiti ljudskih prava i jačanju vladavine prava, ali i državnom proračunu – prema podacima Ministarstva financija, u odnosu na 2010. godinu kada su organizacije civilnog društva zapošljavale 17.724 osobe, u 2011. zabilježen je rast na 18.667 zaposlenih što iznosi preko pet posto.

 

Nakon što su OCD-i putem otvorenog pisma „Hoće li civilno društvo preživjeti ulazak u EU?“ tražili uključivanje u proces donošenja odluka o prioritetima ESF-a u Hrvatskoj, putem Savjeta za razvoj civilnog društva izabrani su predstavnici organizacija civilnog društva za sedam Tematskih radnih skupina za pripremu programskih dokumenata za strukturne i Kohezijski fond, koje su počele s radom 10. prosinca 2012. godine.

 

Kako bi se osigurala suradnja organizacija civilnog društva i tijela državne uprave, prilikom planiranja ESF prioriteta, tražimo:

 1. razvoj civilnog društva definirati kao zaseban i općenit prioritet u svakom operativnom programu
 2. uključiti OCD-e kao partnere i korisnike projekata u prioritete operativnih programa svih tijela državne uprave
 3. pri radu tematskih radnih skupina za planiranje ESF prioriteta staviti poseban naglasak na područja zapošljavanja i reforme javne uprave
 4. osigurati grant sheme podjednako za makro i mikro projekte OCD-a putem UZUVRH-a i ostalih tijela državne uprave
 5. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Ministarstvo financija trebaju osigurati neprofitnim organizacijama adekvatna sredstva za predfinanciranje projekata u iznosu od minimalno 50% ukupnog iznosa projekta u vidu uplate nakon potpisa ugovora.

 

Ove zahtjeve podržavaju sljedeće organizacije civilnog društva:

 

 

 

 1. Academus
 2. Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek
 3. Hrvatski institut za lokalnu samoupravu (HILS)
 4. Društvo za psihološku pomoć
 5. Autonomni centar – ACT
 6. DEŠA – Dubrovnik
 7. Riječki sportski savez
 8. Udruga malih sirara Osječko-baranjske županije Siros
 9. Hrvatska gorska služba spašavanja
 10. GONG
 11. Zelena akcija
 12. Savez udruga Klubtura
 13. Institut za demokraciju IDEMO
 14. Ženska udruga “Izvor”
 15. Srpski demokratski forum SDF
 16. Pokreni ideju – Udruga za promicanje socijalnih inovacija (Hub Zagreb inicijativa)
 17. LAG Sumaniovći
 18. Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet
 19. Udruga invalida rada Vukovar
 20. CEDEPE – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb
 21. Centar za socijalnu inkluziju Šibenik
 22. Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda “Cenzura plus”
 23. Mirovna grupa Oaza Beli Manastir
 24. Hrvatski pravni centar
 25. Hrvatski crveni križ
 26. Centar za edukaciju i informiranje potrošača
 27. Partnerstvo za društveni razvoj
 28. Centar za žene žrtve rata ROSA
 29. Udruga za promicanje projektne kulture “EU klub”
 30. Udruženje stanara grada Osijeka
 31. Razvojna agencija Sjever
 32. Mreža mladih Hrvatske
 33. Udruga invalida rada Vukovar
 34. Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece „Portić“
 35. Organizacija za građanske inicijative OGI
 36. Transparency International Hrvatska
 37. Centar za građanske inicijative Poreč
 38. Udruga DOOR
 39. Građanska organizacija razvoja društva -GORD
 40. HOMO Udruga za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda Pula
 41. Centar za razvoj demokracije – CERD, Split
 42. Udruga žena Vukovar      
 43. Udruga žena Romkinja ” Romsko srce”
 44. Udruga „IZVOR“
 45. Udruga za prevenciju socijalno-patološkog ponašanja mladih “PREVENCIJA”
 46. Forum za slobodu odgoja
 47. Centar za mirovne studije
 48. Zelena Istra
 49. CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
 50. „Projekt građanskih prava“ Sisak
 51. Udruga za nezavisnu medijsku kulturu
 52. Udruženje BARANJA
 53. Zagreb PRIDE
 54. Moslavina media servis
 55. UP – Udruga za društveni razvoj
 56. Udruga za promicanje istih mogućnosti UPIM
 57. Hrvatsko debatno društvo
 58. SUSH – Savez udruga stanara Hrvatske
 59. B.a.b.e.
 60. Dalmatinski odbor solidarnosti
 61. Udruga za samozastupanje
 62. Volonterski centar Zagreb
 63. Documenta
 64. Kuća ljudskih prava
 65. Volonterski centar Osijek
 66. Udruga Franjo Košćec
 67. Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ”Put u život”- PUŽ
 68. Eko Pan
 69. Sjaj – udruga za društvenu afirmaciju osoba s duševnim smetnjama
 70. Udruga Mobbing
 71. Ekološka udruga “Krka” Knin
 72. Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus
 73. Eko – Zadar
 74. Zeleni Osijek
 75. Koordinacija udruga za djecu
 76. Udrugu za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce
 77. Brodsko ekološko društvo-BED
 78. DIM – Udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj
 79. Roda – Roditelji u akciji
 80. Ženska soba – Centar za seksualna prava
 81. Centar za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN” Pakrac
 82. Udruga Nobilis
 83. Fade In
 84. Udruga za promicanje kultura Kulturtreger
 85. Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva

Slične objave

Back to top button