Vijesti

Sastanak s Centrom za mir Osijek

Dana 14. siječnja 2013.g. Projekt građanskih prava Sisak posjetio je Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, a sve u sklopu projektaJačanje uloge udruga civilnog društva u pružanju primarne pravne pomoći financiranog od strane Britanskog veleposlanstva Zagreb.

Tema sastanka je bila primarna pravna pomoć, položaj udruga u pružanju iste, te problemi koji se susreću u praksi.  Sastanak je održan u prostorijama Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek gdje se ujedno i pruža besplatna pravna pomoć odnosno primaju stranke.

Dunja Čurčija, pravni savjetnik PGP-a Sisak prikazala je istima način na koji PGP Sisak pruža besplatnu pravnu pomoć putem rješenja o odobravanju besplatne pravne pomoći ističući kako PGP Sisak ispunjava zahtjeve za stranke, predaje ih nadležnom uredu državne uprave, podiže rješenja putem punomoći, po potrebi sastavlja podneske pred javnopravnim tijelima ali i plaća upravne pristojbe na iste a sve u svrhu pružanja kvalitetne besplatne pravne pomoći, iako udruge nisu financirane za sve što rade prilikom iste.

Ljiljana Božić Krstanović, voditeljica projekta „Iskustva u provedbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći – Uloga besplatne pravne pomoći u suzbijanju diskriminacije“ je istaknula kako je pružanje besplatne pravne pomoći putem rješenja o odobravanju besplatne pravne pomoći teško provedivo te da je potrebno mijenjati sam Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Naime, problemi s kojima  se Centar za mir, nenasilje i ljudska prava susreće je s jedne strane, činjenica što isti pružaju pravnu pomoć na terenu te im stranke često ne donose rješenja ili ih odnesu odvjetniku iako su isti pružili pravnu pomoć. Nadalje, ista ističe kako je takav sustav besplatne pravne pomoći neadekvatan te ne odgovara ni korisnicima a niti pružateljima. Ista naglašava kako predmetna procedura odobravanja besplatne pravne pomoći potpuno neprimjerena za pružanje primarne pravne pomoći, pogotovo pravno savjetovanje a također, kao jedan od bitnijih problema ističe lošu komunikaciju Ministarstva pravosuđa s organizacijama  civilnog društva a koje su nesporno glavni pružatelji primarne pravne pomoći.

Nastavno, Natalija Havelka, pravna savjetnica Centra za mir nenasilje i ljudska prava Osijek istaknula je jedan od najvećih problema s kojima se susreće u praksi je činjenice što stranke ne donose rješenja a nadležni ured državne uprave ne priznaje punomoći putem kojih bi se ista mogla podignuti. Time se istaknula neujednačena praksa između pojedinih ureda državne uprave kao jedan od najvećih problema i odbijanje suradnje s civilnim sektorom.

U svezi toga, Saša Zeljug, pravni asistent PGP-a Sisak istaknuo je relativno dobru suradnju s Uredom državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji i kako bi i ostalim uredima, od primarne važnosti trebale biti stranke i upravo podizanje rješenja putem punomoći je nešto što prije svega strankama, koje su većinom iz ruralnih područja,olakšava dobivanje besplatne pravne pomoći.

Zaključno, prisutni su se složili kako je sam sustav prebirokratiziran i ne ide u prilog niti korisnicima a niti pružateljima, te kako su izmjene Zakona nužne.

Slične objave

Back to top button