Vijesti

Posjeta PGP-a Pravnoj klinici u Zagrebu

17. listopada 2012. godine, PGP Sisak, Josipa Kovačević, Milana Kreća i Saša Zeljug, je posjetio Pravnu kliniku Pravnog fakulteta Sveučilišta Zagrebu. Prvi dio sastanka održan je u prostorijama u Tkalčičevoj 48-50 gdje kliničari primaju stranke i pružaju besplatnu pravnu pomoć. Kliničari su PGP-u prezentirali svoj rad, a PGP je Klinici predstavio svoj projekt „Osnaživanje uloge organizacija civilnog društva u pružanju primarne pravne pomoći „, koji je financiran od strane Britanskog veleposlanstva.
Drugi dio sastanka je održan na Pravnom fakultetu s voditeljem Klinike, Prof. dr.sc. Alanom Uzelcem i njegovim suradnicama Barbarom Preložnjak i Slađanom Aras. Dogovoreno je da se suradnja između Pravne klinike i PGP-a nastavi, pa i intenzivira, posebno u okviru gore spomenutog projekta, a na poboljšanju sistema besplatne pravne pomoći u RH. Suradnja će se nastaviti i u radu mobilnih timova Pravne klinike na terenu, tj. u općinama i gradovima u Sisačko-moslavačkoj županiji u kojima postoji potreba za pružanjem besplatne pravne pomoći.

Slične objave

Back to top button
Anketa

Kad biste bili diskriminirani, biste li prijavili diskriminaciju?

Loading ... Loading ...

Smatrate li da je besplatna pravna pomoć potrebna građanima?

Loading ... Loading ...