Vijesti

Posjeta PGP-a Pravnoj klinici u Zagrebu

17. listopada 2012. godine, PGP Sisak, Josipa Kovačević, Milana Kreća i Saša Zeljug, je posjetio Pravnu kliniku Pravnog fakulteta Sveučilišta Zagrebu. Prvi dio sastanka održan je u prostorijama u Tkalčičevoj 48-50 gdje kliničari primaju stranke i pružaju besplatnu pravnu pomoć. Kliničari su PGP-u prezentirali svoj rad, a PGP je Klinici predstavio svoj projekt „Osnaživanje uloge organizacija civilnog društva u pružanju primarne pravne pomoći „, koji je financiran od strane Britanskog veleposlanstva.
Drugi dio sastanka je održan na Pravnom fakultetu s voditeljem Klinike, Prof. dr.sc. Alanom Uzelcem i njegovim suradnicama Barbarom Preložnjak i Slađanom Aras. Dogovoreno je da se suradnja između Pravne klinike i PGP-a nastavi, pa i intenzivira, posebno u okviru gore spomenutog projekta, a na poboljšanju sistema besplatne pravne pomoći u RH. Suradnja će se nastaviti i u radu mobilnih timova Pravne klinike na terenu, tj. u općinama i gradovima u Sisačko-moslavačkoj županiji u kojima postoji potreba za pružanjem besplatne pravne pomoći.

Slične objave

Back to top button