PGP i pučki pravobraniteljVijesti

Okrugli stol „PGP Sisak – Vaša podrška u suzbijanju diskriminacije“

Dana 28.09.2012.g. u Hotelu Panonija Sisak održan je Okrugli stol na temu: „PGP Sisak – Vaša podrška u suzbijanju diskriminacije“. Isti je održan u okviru projekta „Jednaki u različitosti“ a koji projekt provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje u partnerstvu s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i Uredom Pučkog pravobranitelja.
U sklopu navedenog projekta Projekt građanskih prava Sisak postao je regionalna kontakt točka za suzbijanje diskriminacije za regiju „Središnja Hrvatska“ koja regija obuhvaća Sisačko-moslavačku, Karlovačku, Međimursku, Krapinsko-zagorsku, Varaždinsku, Koprivničko-križevačku i Bjelovarsko-bilogorsku županiju.
Okrugli stol imao je za cilj informirati širu javnost navedene regije o samoj diskriminaciji i načinima njezina suzbijanja, te se povezati sa regionalnim dionicima tržišta rada te s pravosudnim i državnim aparatom a sve u svrhu buduće suradnje radi suzbijanja diskriminacije. Istome su nazočili predstavnici pravosudnih tijela, tijela državne uprave, privatnih firmi, javnog bilježništva, UNHCR-a i dr.
Uvodno, Anita Košar Ulemek, pravni asistent PGP-a prisutnima je iznijela kako su, u sklopu ovog projekta, zaposlenici PGP-a prošli dva dvodnevna treninga, te dvije dvodnevne radionice i to, u IV. Osnovnoj školi Varaždin, te radionici u Adriadieselu d.o.o. u Karlovcu.
Predsjednica PGP-a Sisak, Milana Kreća prisutnima je iznijela aktivnosti PGP-a od osnutka do danas. Ista je skrenula pozornost kako PGP Sisak do danas, ima 15.000 stranaka, te oko 45.000 predmeta.
Silvija Trgovec Greif, savjetnica u Uredu Pučkog pravobranitelja predstavila je prisutnima zakonodavni okvir diskriminacije u RH.
Iz Vladinog Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina govorila je Lana Velimirović Vukalović, koja je prisutnima iznijela rad samog ureda, s naglaskom na dekadu Roma.
Zaključno, o samoj ulozi PGP-a kao kontakt točke govorila je Dunja Čurčija, pravni savjetnik istog koja je iznijela primjere diskriminacije s kojim se susretao PGP, način na koji se sa strankama u tim situacijama postupa, te je ista iznijela primjere pozitivno riješenih predmeta. Ista je zaključila kako je ipak najveći broj pritužbi koje je PGP uputio Pučkom pravobranitelju vezan za rad tijela državne uprave, pravosudnih tijela, javnih ustanova, te drugih pravnih osoba a strankama je bilo onemogućeno da ostvare neko svoje pravo.
PGP Sisak će nastaviti rad na diskriminaciji i dalje a sve sukladno Sporazumu kojeg je PGP Sisak potpisao s Pučkim pravobraniteljem dana 05.04.2012.g.

Slične objave

Back to top button