Osvrt na okrugli stol Zakon o strancima

PROVEDBA ZAKONA O STRANCIMA /NN 130/11/

Zajednička radionica MUP-a RH i UNHCR-a

Dana 03.07.2012.g. u periodu od  09 do 13:30 h u prostorijama „Hotela International“ u Zagrebu, održan je okrugli stol na temu Provedba Zakona o strancima. Na istom najviše pozornosti stavilo se  na reguliranje boravka stanaca u RH (privremeni i stalni boravak), te  ispunjavanje uvjeta za  njihov prijem u Hrvatsko državljanstvo./NN 130/11/.

Uvodne pozdravne riječi, te  prezentaciju dali su slijedeći: Mario Pavlović, UNHCR Zagreb, Stanko Janić, pomoćnik ministra MRREF, Gordana Valenta načelnica sektora za upravne poslove, strance i državljanstvo MUP-a, Ljiljana Maglić Radoš, voditeljica odsjeka za statusna pitanja stranaca, Šime Šiljeg, načelnik Odjela za državljanstva, Igor Lekić, Ured pučkog pravobranitelja, te Terrence Pike, predstavnik UNHCR-a u RH. Okruglom stolu kao aktivni dionici prisustvovali su slijedeći: predstavnici PU Zagrebačke i Istarske, predstavnici područnih Ureda UNHCR-a Sisak i Knin,voditelji službi RU za PPDS-i, „IPC“Slavonski brod, „Hoću Kući“ Knin,“Sdf“ Zagreb, SNV Zagreb, Centar za mir i nenasilje Osijek,Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar, te „ Projekt građanskih prava“ Sisak.

Na istom govorilo se o primjeni Zakona o strancima u praksi, reguliranje boravka povratnika, izbjeglica iz BiH i Kosova u RH,te primjeni Zakona o hrvatskom državljanstvu (službeni iskaz načelnika odjela za državljanstva). Između ostalog ukazivalo se i na poteškoće uočene u dosadašnjoj provedbi samog Zakona o strancima.

Tijekom 2012.god. primitak u hrvatsko državljanstvo ostvarilo je  49 povratnika i 20 izbjeglica.

Bitno je ukazati na slijedeće:

  • Odredba čl. 140 st.1  Zakona o strancima nije obvezujuća. Naime, stranac na privremenom boravku može i ne mora podnijeti zahtjev za izdavanje osobne iskaznice za stranca. Znači teret odlučivanja pada isključivo na stranke/strance;
  • Potvrdu za dokazivanje statusa povratnika kojom isti dokazuju da su se vratili temeljem programa povratka ili da su isti u postupku obnove ili stambenog zbrinjavanja, ukoliko je stranac ne priloži, MUP će zatražiti službenim putem od MRRFEU u postupku odobrenja stalnog boravka. Umjesto predmetne potvrde može se priložiti Ugovor o najmu stana, odgovarajuće rješenje ili neki drugi dokazni podnesak,
  • Temeljem čl.94 st.1 toč.2 Zakona o strancima povratnik može odmah podnijeti zahtjev za stalni boravak ukoliko ispunjava uvjete propisane navedenim člankom, a to znači da isti mora prijaviti kratkotrajni boravak (do 3 mjeseca) i unutar istog podnijeti zahtjev za stalni boravak;
  • Od kolovoza 2011.god. nije zabilježen niti jedan slučaj odbijanja ili prestanka boravka stranca ili protjerivanje istih  iz razloga nacionalne sigurnosti/čl.5 Zakona o strancima/-prema službenom izvješću MUP-a.

UNHCR u suradnji s MUP-om tiskao je brošuru naziva “Kako regulirati boravak u RH“ upravo dajući koncizne upute za izbjeglice pod privremenom zaštitom u RH i povratnike. Ista će biti službeno dostavljena svim PU i PP na području RH od strane Ministarstva unutarnjih poslova.

Ispis

Možda vam se svidi