PGP i pučki pravobraniteljVijesti

PGP Sisak sudjelovao u okruglom stolu ” Iskustva u provedbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći – Uloga besplatne pravne pomoći u suzbijanju diskriminacije”

Dana 12.06.2012.g. u Zagrebu je održan okrugli stol u organizaciji Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Centra za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar i SDF-a na temu „Iskustva u provedbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći – Uloga besplatne pravne pomoći u suzbijanju diskriminacije“ na kojem su sudjelovali brojni predstavnici različitih organizacija civilnog društva iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, zatim predstavnici Hrvatske odvjetničke komore, Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, Ministarstva pravosuđa, Ureda državne uprave i drugi.

Ljiljana Božić-Krstanović iz osječkog Centra za mir predstavila je Izvještaj o praćenju provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u suzbijanju diskriminacije. Za potrebe ovog izvještaja 9 udruga iz RH sudjelovalo je u praćenju relevantnosti, djelotvornosti, učinkovitosti i održivosti zakona, između kojih je i PGP Sisak. Ista je zaključila kako Novela Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći iz 2011.g. nije donijela očekivani, nužan i objektivno ostvariv kvalitativni iskorak niti pridonijela djelotvornosti i učinkovitosti sustava besplatne pravne pomoći.

Prof. dr. sc. Alan Uzelac s Pravnog fakulteta naglasio je važnost pravne pomoći za implementaciju standarda ljudskih prava. Isti je zaključio kako bi Vlada Republike Hrvatske trebala poslušati savjete i provedene analize, pokrenuti proces promjena Zakona, revidirati podzakonske akte Ministarstva pravosuđa, provesti personalne promjene u upravljanju sustavom BPP-a te potaknuti istraživanje i korištenje najboljih praksi u ostvarenju ljudsko-pravnih standarda pristupa pravosuđu.

Dunja Čurčija, pravni savjetnik PGP-a ukazala je na probleme u praksi u pogledu primjene Zakona. Ista je iznijela statističke podatke PGP-a, udruge koja otkako je zakona, ima najviše pružene besplatne pravne pomoći putem Zakona. No, udio pružene besplatne pravne pomoći „kroz sustav“ i dalje je zanemariv, čak 1,91%. Nadalje, ista je istaknula kako stranke ne mogu samostalno ispuniti zahtjev za odobravanje besplatne pravne pomoći a često niti ga dostaviti pružateljima. Problemi s kojim se PGP kao pružatelj susreće očituje se u činjenici kako je brže i jednostavnije pružiti besplatnu pravnu pomoć „izvan sustava“ jer samo ispunjavanje zahtjeva, podizanje rješenja, sastavljanje pravnih napomena, svakodnevno telefoniranje Uredu državne uprave, strankama i ostalima, predstavlja kompleksan administrativni postupak a koji na kraju pada na teret drugih financijskih izvora. Zaključno, ista je istaknula kako je potrebno donijeti novi Zakon koji će predvidjeti pružanje pravnih savjeta u svim pravnim područjima i to bez ispunjavanja zahtjeva i provjere imovinskog cenzusa, te kako bi pravnu pomoć u slučaju diskriminacije također trebalo uvrstiti u Zakon, te kako udrugama kao neprofitabilnim organizacijama treba omogućiti projektno financiranje.

Zaključak dionika je bio da je Zakon neučinkovit, prebirokratiziran i kako je potrebno mijenjati ga i prilagoditi potrebama građana.

Kao što u predstavljenom izvještaju stoji, izmjene bi trebale biti takve da pridonose većoj iskoristivosti sredstava namijenjenih za besplatnu pravnu pomoć građanima, manje administrativnim troškovima a sve u korist povećanja broja građana koji dobivaju besplatnu pravnu pomoć.

Slične objave

Back to top button