PGP i pučki pravobraniteljVijesti

PGP Sisak sudjelovao u okruglom stolu ” Iskustva u provedbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći – Uloga besplatne pravne pomoći u suzbijanju diskriminacije”

Dana 12.06.2012.g. u Zagrebu je održan okrugli stol u organizaciji Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Centra za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar i SDF-a na temu „Iskustva u provedbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći – Uloga besplatne pravne pomoći u suzbijanju diskriminacije“ na kojem su sudjelovali brojni predstavnici različitih organizacija civilnog društva iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, zatim predstavnici Hrvatske odvjetničke komore, Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, Ministarstva pravosuđa, Ureda državne uprave i drugi.

Ljiljana Božić-Krstanović iz osječkog Centra za mir predstavila je Izvještaj o praćenju provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u suzbijanju diskriminacije. Za potrebe ovog izvještaja 9 udruga iz RH sudjelovalo je u praćenju relevantnosti, djelotvornosti, učinkovitosti i održivosti zakona, između kojih je i PGP Sisak. Ista je zaključila kako Novela Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći iz 2011.g. nije donijela očekivani, nužan i objektivno ostvariv kvalitativni iskorak niti pridonijela djelotvornosti i učinkovitosti sustava besplatne pravne pomoći.

Prof. dr. sc. Alan Uzelac s Pravnog fakulteta naglasio je važnost pravne pomoći za implementaciju standarda ljudskih prava. Isti je zaključio kako bi Vlada Republike Hrvatske trebala poslušati savjete i provedene analize, pokrenuti proces promjena Zakona, revidirati podzakonske akte Ministarstva pravosuđa, provesti personalne promjene u upravljanju sustavom BPP-a te potaknuti istraživanje i korištenje najboljih praksi u ostvarenju ljudsko-pravnih standarda pristupa pravosuđu.

Dunja Čurčija, pravni savjetnik PGP-a ukazala je na probleme u praksi u pogledu primjene Zakona. Ista je iznijela statističke podatke PGP-a, udruge koja otkako je zakona, ima najviše pružene besplatne pravne pomoći putem Zakona. No, udio pružene besplatne pravne pomoći „kroz sustav“ i dalje je zanemariv, čak 1,91%. Nadalje, ista je istaknula kako stranke ne mogu samostalno ispuniti zahtjev za odobravanje besplatne pravne pomoći a često niti ga dostaviti pružateljima. Problemi s kojim se PGP kao pružatelj susreće očituje se u činjenici kako je brže i jednostavnije pružiti besplatnu pravnu pomoć „izvan sustava“ jer samo ispunjavanje zahtjeva, podizanje rješenja, sastavljanje pravnih napomena, svakodnevno telefoniranje Uredu državne uprave, strankama i ostalima, predstavlja kompleksan administrativni postupak a koji na kraju pada na teret drugih financijskih izvora. Zaključno, ista je istaknula kako je potrebno donijeti novi Zakon koji će predvidjeti pružanje pravnih savjeta u svim pravnim područjima i to bez ispunjavanja zahtjeva i provjere imovinskog cenzusa, te kako bi pravnu pomoć u slučaju diskriminacije također trebalo uvrstiti u Zakon, te kako udrugama kao neprofitabilnim organizacijama treba omogućiti projektno financiranje.

Zaključak dionika je bio da je Zakon neučinkovit, prebirokratiziran i kako je potrebno mijenjati ga i prilagoditi potrebama građana.

Kao što u predstavljenom izvještaju stoji, izmjene bi trebale biti takve da pridonose većoj iskoristivosti sredstava namijenjenih za besplatnu pravnu pomoć građanima, manje administrativnim troškovima a sve u korist povećanja broja građana koji dobivaju besplatnu pravnu pomoć.

Slične objave

Back to top button
Anketa

Kad biste bili diskriminirani, biste li prijavili diskriminaciju?

Loading ... Loading ...

Smatrate li da je besplatna pravna pomoć potrebna građanima?

Loading ... Loading ...