Trening o načelu nediskriminacije kao osnovi prava EU

Dana 30.05.2012.g. Dunja Čurčija, pravni savjetnik PGP-a je sudjelovala  na treningu o načelu nediskriminacije kao osnovi prava EU, kojeg organizira Centar za mirovne studije u suradnji s partnerima, katedrom za EU pravo Pravnog fakulteta i Društvom za europsko pravo. Trening se provodi u okviru projekta “Jačanje organizacija civilnog društva za učinkovitu provedbu i praćenje provedbe anti-diskriminacijske politike u Hrvatskoj”. Trening vode prof. Siniša Rodin i prof. Goran Selanec.

Prvi trening vodio je prof. Goran Selanec. Trening se sastojao od dva dijela. Prvi dio treninga odnosio se na temeljni okvir pravnog poretka Europske unije uz definiranje i isticanje važnosti temeljnih načela EU. Drugi dio treniga odnosio se na obvezu tumačenja EU prava. U drugom dijelu prof. Selanec pokušao je kroz primjere iz sudske prakse EU (npr. slučaj:  Von Colson, Marleasing, Adeneler, Kempter, Kucudeveci, Mangold, Foster) pojasniti primjenjivost direktiva EU na pravo države članice a sve s naglaskom na diskriminaciju.

Dakle, teme na treningu odnosile su se na osnove i pravne akte koji su izvori antidiskriminacijskog prava, položaj načela jednakosti u pravnom poretku EU te različite direktive/osnove/doktrine.

Za navedeno planiraju se održati još dva treninga i to 06.07.2012. i 21.09.2012.

Ispis

Možda vam se svidi