(Hrvatski) PGP Sisak potpisao izjavu povodom diskriminacije i nedavnog govora mržnje prema pripadnicima romske nacionalne manjine.

Print

You may also like...