Vijesti

Platforma 112 za hrvatsku vladavinu prava – radni sastanak Sljeme

Dana 29. i 30. ožujka 2012.god. održano je radno druženje  predstavnika civilnog društva (Gong, Zelena akcija, Documenta, Srpski demokratski forum, Projekt građanskih prava Sisak i inih) na Sljemenu u sklopu projekta 1000 ZA-ŠTO o EU financiranom od strane IPA INFO programa Europske unije, i to sve u cilju dogovaranja daljeg monitoringa, izvještavanja i zagovaranja zahtjeva iz Platforme 112.

Platforma je organizacija za zaštitu i promociju ljudskih prava u Hrvatskoj, okupljena povodom praćenja stanja ljudskih prava i vladavine prava u kontekstu završetka pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom koja zahtijeva drugačiju Hrvatsku- Hrvatsku u kojoj vladavina prava predstavlja uporište djelovanja pojedinaca, institucija i političke elite.
Platforma 112 smatra da je prvenstveno važno da institucije vlasti budu stabilne, odgovorne i demokratične, te da osiguravaju svim građanima jednak pristup pravdi
Naime, pošto se bližilo tj. sad je već prošlo 112 dana rada ove Vlade (11.travnja) svaka od organizacija članica ili onih koji podržavaju „Platforma 112“ izvršili su popunjavanje pojedinačnih zahtjeva  koji su se odnosili  područje rada svake od organizacija, te su se tijekom dvodnevnog seminara  prešli  svaki od zahtjeva sadržanih u Platformi 112-pojedinačno.

Informacije koje su se odnosile na 112 zahtjeva  sadržanih u „Platformi 112“:

–    Kakav napredak su napravile vlasti u odnosu na zahtjev?  (i konkretno ono što je najavljeno da će se napraviti)

–    Kakvi  problemi i izazovi  su uočeni kod vlasti u odnosu na specifičan zahtjev?

–    Koje su se  aktivnosti poduzele prema novoj vlasti u pogledu ispunjavanja tog zahtjeva?

–    Koje  aktivnosti se planiraju poduzeti do kraja godine.

Zaključno, plan rada na Sljemenu je bio: utvrđivanje općih ocjena i zaključaka o prvih 112 dana rada Vlade u pogledu Platforme, te izrada plana zagovaranja Platforme i izvještavanja javnosti o napretku, te je ocijenjen kao uspješan.

Slične objave

Back to top button