Sprečavanje sukoba interesa

24. i 25. travnja 2012. u Karlovcu, PGP Sisak je sudjelovao na seminaru kojeg je organizirao Transparency International Hrvatska za javne dužnosnike, predstavnike medija, te predstavnike nevladinih organizacija u sklopu EU projekta „Civilno društvo i javne institucije – partneri u sve većoj transparentnosti putem razrade i primjene mjera sprječavanja sukoba interesa“.  Nazočni su bili i predstavnici različitih političkih opcija, predstavnica ženske grupe „Korak“, te gotovo niti jedan javni dužnosnik.

Naime, Karlovac je jedan od ukupno 15 gradova u kojem se održao predmetni seminar, u cilju edukacije i primjene mjera za sprečavanje sukoba interesa, te je isti bio usmjeren u cilju zajedničkog postizanja da se našim javnim resursima upravlja što objektivnije, a samim time i djelotvornije. Akcent je stavljen na što objektivniji i transparentniji rad javnih dužnosnika kako bih se povećalo povjerenje građana u njih i institucije u kojima rade.

Prvog dana seminara tema je bila „Etika u javnom sektoru i sukob interesa“, te su eksperti Constantine Palicarsky i Roman Prah ukazali na loše primjere iz prakse Republike Bugarske i Slovenije. Prvog radnog dana dao se akcent na ključne aspekte sukoba interesa, tipove istih, strategija upravljanja sukobom interesa, te kodeks ponašanja tj. pristup etici kako bi se spriječio sam sukob interesa. Govorilo se i o korupciji i njezinim uzrocima i posljedicama.

Drugog radnog dana tema je bila vezana za hrvatsko zakonodavstvo točnije „Zakonodavstvo i problematika sukoba interesa u Hrvatskoj“, te su eksperti Rajko Kneklin i Igor Košutić ukazali na normativne okvire, postupanja koja spadaju u sukob interesa, te imovinske kartice.

Praksa nam kazuje da se najčešće  prijavljuju slučajevi sukoba interesa kod provođenja javnih natječaja gdje postoji utjecaj dužnosnika pri zapošljavanju ili sklapanja nekih poslova.

Najavljene su izmjene i dopune Zakona o sprečavanju sukoba interesa i to za svibanj 2012. godine.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kao provedbeno tijelo Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN26/11) nije aktivno više od godinu dana tj. isto nije konstituirano. 

Ispis

Možda vam se svidi