Vijesti

Suradnja Centra za ljudska prava, organizacija civilnog društva za ljudska prava i Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Dana 20.03.2012. godine Projekt građanskih prava Sisak je nazočio sastanku u organizaciji  Centra za ljudska prava i Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu. Na istome je nazočilo više udruga iz cijele Republike Hrvatske od kojih se ističe: Udruga Romi za Rome Hrvatske, Srpski demokratski forum, Hrvatski pravni centar, Udruga “Bolja budućnost”, M.A.R.E., UPIM, Zelena akcija, Udruga “OKO”, Hrvatski savez slijepih, Koalicija udruga u zdravstvu, Centar za rehabilitaciju Stančić i dr. Predstavnici Pravne klinike predstavili su svoj dosadašnji rad, rad izvan pravne klinike (rad na terenu) kao i buduće planove. Između ostalog, istaknuta je uspješna suradnja s Projektom građanskih prava Sisak, koja redovito prima studente Pravne klinike te ih upoznaje s radom udruge i samim pružanjem besplatne pravne pomoći, a nazočni koji nemaju potpisan sporazum o suradnji sa Pravnom klinikom pozvani su da to učine kako bi se što efikasnije pružala besplatna pravna pomoć građanima. Od nazočnih, veliki interes je pokazan za savjetovanje u području prava pacijenata. Ovo je bio treći u nizu ovakvih sastanaka koje je Centar za ljudska prava organizirao u zadnje dvije godine, uz napomenu kako će se isti nastaviti i ubuduće a sve u cilju poboljšavanja dosadašnje suradnje te uspostave nove.

Slične objave

Back to top button