Vijesti

Seminar – predavanje o peradarstvu u Hrvatskom domu u Petrinji

PGP Sisak održao je seminar – edukaciju “Prednosti uzgoja peradi”u Hrvatskom domu Petrinja, dana 08.12.2011. Seminar je održao voditelj OPG-a Džakula, gdin. Rodoljub Džakula. OPG Džakula dugogodišnji je projekt obitelji Džakula, spoj tradicionalne i moderne stočarske i ratarske proizvodnje. U radu seminara sudjelovalo je 27 ljudi potencijalnih osnivača budućih OPG-a na području Sisačko – moslavačke županije. Prezentiran je cjelokupni uvod u procjene kapaciteta prije same registracije obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Predavanje je podijeljeno u tri dijela, treći dio bio je posvećen peradarstvu kao posebnoj grani poljoprivrede. Predavanje je rezultiralo pozitivnim stavom svih prisutnih, pobuđena je želja za daljnjim edukacijama o drugim granama poljoprivrede, ali kao najnužnije pokazala se želja dionika za edukacijom kako pronaći tržište za bilo koju granu proizvodnje iz kojeg razloga su i predložili zasebnu radionicu navedene tematike.


Slične objave

Back to top button