Vijesti

Seminar – predavanje o peradarstvu u Hrvatskom domu u Petrinji

PGP Sisak održao je seminar – edukaciju “Prednosti uzgoja peradi”u Hrvatskom domu Petrinja, dana 08.12.2011. Seminar je održao voditelj OPG-a Džakula, gdin. Rodoljub Džakula. OPG Džakula dugogodišnji je projekt obitelji Džakula, spoj tradicionalne i moderne stočarske i ratarske proizvodnje. U radu seminara sudjelovalo je 27 ljudi potencijalnih osnivača budućih OPG-a na području Sisačko – moslavačke županije. Prezentiran je cjelokupni uvod u procjene kapaciteta prije same registracije obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Predavanje je podijeljeno u tri dijela, treći dio bio je posvećen peradarstvu kao posebnoj grani poljoprivrede. Predavanje je rezultiralo pozitivnim stavom svih prisutnih, pobuđena je želja za daljnjim edukacijama o drugim granama poljoprivrede, ali kao najnužnije pokazala se želja dionika za edukacijom kako pronaći tržište za bilo koju granu proizvodnje iz kojeg razloga su i predložili zasebnu radionicu navedene tematike.


Slične objave

Back to top button
Anketa

Kad biste bili diskriminirani, biste li prijavili diskriminaciju?

Loading ... Loading ...

Smatrate li da je besplatna pravna pomoć potrebna građanima?

Loading ... Loading ...