Centar za ruralne inicijative

Isporuka drva za ogrjev – pomoć za člana CRI Klinac

Dana 3. kolovoza 2011. PGP je skupa sa CRI Klinac organizirao i
isporučio drva za ogrjev Gligi Simiću u selu Klinac a koje su svojim
humanitarnim radom osigurali članovi CRI-a tijekom mjeseca srpnja
čisteći i uređujući ceste u i oko sela. Ovom aktivnošću CRI u Klincu
osigurana su potrebna drva za ogrjev za sumještanina Simića koji si zbog
svojeg teškog materijalnog i zdravstvenog stanja to ne bi mogao
osigurati samostalno, ali su dodatno uređeni i očišćeni putevi u selu,
što predstavlja jedan od preduvjeta za organizaciju i provođenje
narednih aktivnosti koje PGP Sisak i CRI u Klincu namjeravaju provesti
tijekom jeseni 2011.

Back to top button
Anketa

Kad biste bili diskriminirani, biste li prijavili diskriminaciju?

Loading ... Loading ...

Smatrate li da je besplatna pravna pomoć potrebna građanima?

Loading ... Loading ...