Vijesti

Dijaloška radionica u društvenom domu Budičina

16.lipnja 2011. PGP Sisak je organizirao dijalošku radionicu “Uspješna komunikacija i zdrava motivacija pravi su put do uspjeha”. Radionica je održana u selu Budičina kraj Petrinje. Na radionici je sudjelovalo 20 osoba iz sela Budičina, koje ima većinsko hrvatsko stanovništvo, i sela Klinac, koje je većinsko srpsko. Sudionici su većinom osobe koje se bave poljoprivredom kao osnovnim ili dopunskim zanimanjem. U ovoj radionici obrađeni su pojmovi kao što su kvaliteta života, komunikacija, razmjena informacija, motivacija, tolerancija, prijateljstvo, humor i slično. Na početku su sudionici bili suzdržani, ali su kasnije počeli diskutirati o pitanjima od zajedničkog interesa, kao što su prednosti i mane života na selu, trenutačna situacija u njihovim selima, mogućnosti obrazovanja, međunacionalni odnosi i slično. Sudionici su zaključili da su ovakvi sastanci jako važni i da bi se trebali održavati periodično.

Slične objave

Back to top button