Centar za ruralne inicijative

Čišćenje seoskih puteva u Klincu

9. srpnja 2011. Centar za ruralne inicijative je organizirao akciju čišćenja seoskih puteva u Klincu, koja je prva u nizu akcija koje će se provesti s ciljem osiguranja lakšeg prometa seoskom cestom i ostalim putevima. Akcija je uključila 13 članova i volontera iz Klinca, Petrinje i Siska. CRI planira također očistiti ostale puteve, a posebno one koji vode do obradivih polja, do vodospreme i Starog grada u selu.

Back to top button