Vijesti

Kava s ravnateljicom Centra za socijalnu skrb

19.11.2010. u Građanskom centru u Hrvatskoj Kostajnici, PGP je organizirao sastanak građana Hrvatske Kostajnice i okolice s predstavnicima Centra za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica, ravnateljicom Đurđicom Pavešić Herkov i pravnicom Ljubicom Ćatić. Osam građanki i građana je sudjelovalo i postavljalo pitanja iz domene socijalne skrbi. Problematika se uglavnom odnosila na obiteljsko nasilje, stambeno zbrinjavanje i prava iz socijalne skrbi. Na sastanku su se izmjenile korisne informacije između PGP-a i Centra, a u smislu što bolje suradnje

Slične objave

Back to top button
Anketa

Kad biste bili diskriminirani, biste li prijavili diskriminaciju?

Loading ... Loading ...

Smatrate li da je besplatna pravna pomoć potrebna građanima?

Loading ... Loading ...