Arhiva

POTPIŠI PETICIJU! Moj glas na izborima znači “NE” korupciji i “NE” svemu što korupcija predstavlja!

POTPIŠI PETICIJU! —->

Moj glas na izborima znači “NE” korupciji i “NE” svemu što korupcija predstavlja!

TKO PROVODI KAMPANJU?
Kampanju «Za Sabor čistih ruku!» provode udruga Partnerstvo za društveni razvoj i mreža udruga za borbu protiv korupcije – BURA u sklopu provedbe CARDS 2004 projekta „Odgovor civilnog društva na korupciju“.

KAKO ĆE SE KAMPANJA PROVODITI?
Kampanja se temelji na dvije glavne okosnice. Prva se odnosi na prijedlog kandidatkinjama i kandidatima za saborske zastupnike da kao čin dobre volje popune imovinske kartice i time daju jamstvo da će se uđu li u najviši državni Dom, časno u ime onih koji su ih birali boriti za opće i najviše državne interese.

Druga razina kampanje okrenuta je političkim strankama s kojima će mreža udruga BURA pregovarati u cilju zagovaranja izrade i uvođenja osnovnih kriterija za kandidaturu u Hrvatskom Saboru. Neki od tih kriterija su da se kandidat za zastupnika nije okoristio procesom privatizacije i da za vrijeme privatizacije nije sukobom interesa ili političkom ili drugom javnom djelatnošću omogućio bogaćenje članova obitelji, da se kao vlasnik privatne tvrtke u svom dosadašnjem političkom radu nije okoristio u poslovima s državom, da nije optuživan da se nalazi u sukobu interesa…

ZAŠTO?
Prema svim dosadašnjim istraživanjima i analizama ključna zapreka suzbijanju korupcije koja u hrvatskom društvu sustavno ugrožava ekonomski, socijalni i politički razvoj države, je oportunizam prema korupciji. Odnosno, kontinuirani nedostatak političke volje da se ozbiljno suoči s pojavom i problemom korupcije. Samo jedno od najsvježijih istraživanja korupcije kao pojave koja negativno rastače gospodarstvo, istraživanje dr. Jelene Budak sa zagrebačkog Ekonomskog instituta publicirano ove godine u svibnju, govori među ostalim kako je ekonomska cijena korupcije oko šest milijardi kuna godišnje.

CILJEVI KAMPANJE
Ovom kampanjom želimo izvršiti pritisak kako bi se dio zastupnika i zastupnica u Saboru Republike Hrvatske, a koji su se u svojem dosadašnjem djelovanju često vodili svojim privatnim interesima ili interesima financijsko gospodarskih interesnih skupina kojima pripadaju, udaljio od procesa utjecaja na odluke najvišeg političkog tijela u Republici Hrvatskoj.

Jednako važan cilj kampanje je uključivanje građana i medija kao osnovnog mehanizma komunikacije s dužnosnicima (kandidatima) u procesu izbora o tome tko je poželjan zastupnik/ca, a tko to nije bez obzira na stranačku pripadnost.
Dugoročno, uspjeh ove kampanje će omogućiti da se odluke birača temelje na stvarnim i individualnim interesima, a ne na trenutno zastupljenoj činjenici da se „nema za koga glasati“ te da „svi kradu», pa izbor pada na onoga koji se percipira „da krade manje“ ili pak da „dok krade nekome i daje“ i slično.

Udruge članice mreže udruga za borbu protiv korupcije – BURA:
Autonomni centar, Čakovec
Dalmatinski odbor solidarnosti, Split
Partnerstvo za društveni razvoj, Zagreb
Pokretač, Korenica
Projekt građanskih prava, Sisak
Udruga Zora, Čakovec
Udruga za razvoj civilnog društva i promicanje ženskih prava “Domine”, Split
Udruga žena Vukovar
Ženska grupa Korak, Karlovac
Ženska udruga Izvor, Tenja

Slične objave

Back to top button