Arhiva

POTPIŠI PETICIJU! Moj glas na izborima znači “NE” korupciji i “NE” svemu što korupcija predstavlja!

POTPIŠI PETICIJU! —->

Moj glas na izborima znači “NE” korupciji i “NE” svemu što korupcija predstavlja!

TKO PROVODI KAMPANJU?
Kampanju «Za Sabor čistih ruku!» provode udruga Partnerstvo za društveni razvoj i mreža udruga za borbu protiv korupcije – BURA u sklopu provedbe CARDS 2004 projekta „Odgovor civilnog društva na korupciju“.

KAKO ĆE SE KAMPANJA PROVODITI?
Kampanja se temelji na dvije glavne okosnice. Prva se odnosi na prijedlog kandidatkinjama i kandidatima za saborske zastupnike da kao čin dobre volje popune imovinske kartice i time daju jamstvo da će se uđu li u najviši državni Dom, časno u ime onih koji su ih birali boriti za opće i najviše državne interese.

Druga razina kampanje okrenuta je političkim strankama s kojima će mreža udruga BURA pregovarati u cilju zagovaranja izrade i uvođenja osnovnih kriterija za kandidaturu u Hrvatskom Saboru. Neki od tih kriterija su da se kandidat za zastupnika nije okoristio procesom privatizacije i da za vrijeme privatizacije nije sukobom interesa ili političkom ili drugom javnom djelatnošću omogućio bogaćenje članova obitelji, da se kao vlasnik privatne tvrtke u svom dosadašnjem političkom radu nije okoristio u poslovima s državom, da nije optuživan da se nalazi u sukobu interesa…

ZAŠTO?
Prema svim dosadašnjim istraživanjima i analizama ključna zapreka suzbijanju korupcije koja u hrvatskom društvu sustavno ugrožava ekonomski, socijalni i politički razvoj države, je oportunizam prema korupciji. Odnosno, kontinuirani nedostatak političke volje da se ozbiljno suoči s pojavom i problemom korupcije. Samo jedno od najsvježijih istraživanja korupcije kao pojave koja negativno rastače gospodarstvo, istraživanje dr. Jelene Budak sa zagrebačkog Ekonomskog instituta publicirano ove godine u svibnju, govori među ostalim kako je ekonomska cijena korupcije oko šest milijardi kuna godišnje.

CILJEVI KAMPANJE
Ovom kampanjom želimo izvršiti pritisak kako bi se dio zastupnika i zastupnica u Saboru Republike Hrvatske, a koji su se u svojem dosadašnjem djelovanju često vodili svojim privatnim interesima ili interesima financijsko gospodarskih interesnih skupina kojima pripadaju, udaljio od procesa utjecaja na odluke najvišeg političkog tijela u Republici Hrvatskoj.

Jednako važan cilj kampanje je uključivanje građana i medija kao osnovnog mehanizma komunikacije s dužnosnicima (kandidatima) u procesu izbora o tome tko je poželjan zastupnik/ca, a tko to nije bez obzira na stranačku pripadnost.
Dugoročno, uspjeh ove kampanje će omogućiti da se odluke birača temelje na stvarnim i individualnim interesima, a ne na trenutno zastupljenoj činjenici da se „nema za koga glasati“ te da „svi kradu», pa izbor pada na onoga koji se percipira „da krade manje“ ili pak da „dok krade nekome i daje“ i slično.

Udruge članice mreže udruga za borbu protiv korupcije – BURA:
Autonomni centar, Čakovec
Dalmatinski odbor solidarnosti, Split
Partnerstvo za društveni razvoj, Zagreb
Pokretač, Korenica
Projekt građanskih prava, Sisak
Udruga Zora, Čakovec
Udruga za razvoj civilnog društva i promicanje ženskih prava “Domine”, Split
Udruga žena Vukovar
Ženska grupa Korak, Karlovac
Ženska udruga Izvor, Tenja

Slične objave

Back to top button
Anketa

Kad biste bili diskriminirani, biste li prijavili diskriminaciju?

Loading ... Loading ...

Smatrate li da je besplatna pravna pomoć potrebna građanima?

Loading ... Loading ...