“BURA” mreža organizacija civilnog društva u RH

ŠTO JE BURA?
 • BURA je nestranačka, multidisciplinarna mreža organizacija civilnog društva u RH.
 • BURU čini 10 nevladinih udruga iz 8 hrvatskih gradova.
 • Zadaća BURE je standardizirano i umreženo djelovanje organizacija civilnog društva na suzbijanju korupcije.
ORGANIZACIJE – ČLANICE BURE:
 • Akcija za civilnu transparentnost, Čakovec
 • Dalmatinski odbor solidarnosti, Split
 • Partnerstvo za društveni razvoj, Zagreb
 • Pokretač, Korenica
 • Projekt građanskih prava, Sisak
 • Udruga Zora, Čakovec
 • Udruga za razvoj civilnog društva i promicanje ženskih prava “Domine”, Split
 • Udruga žena Vukovar
 • Ženska grupa Korak, Karlovac
 • Ženska udruga Izvor, Tenja
KAKO JE BURA NASTALA? BURA je nastala kao rezultat provedbe regionalnog CARDS projekta Razvoj lokalnih civilnih inicijativa kroz izgradnju kapaciteta na više razina (2005/2007). Ovo je partnerski projekt Partnerstva za društveni razvoj (udruga – voditeljica projekta), udruge Ženska soba (Zagreb), udruge ASTRA (Beograd) i Centra Ključ (Ljubljana). Projekt je odobrilo sjedište Europske komisije u Briselu. Svrha projekta  Razvoj lokalnih civilnih inicijativa kroz izgradnju kapaciteta na više razina jeizgradnja standarda u djelovanju organizacija civilnog društva - od organizacijskog ponašanja do standarda programskog djelovanja u borbi protiv korupcije, trgovanja ljudima te u zaštiti ljudskih prava. U siječnju 2006. godine udruge Partnerstvo za društveni razvoj i Ženska soba objavile su javni poziv svim organizacijama civilnog društva koje su zainteresirane za izgradnju organizacijskih i programskih kapaciteta za rad u području borbe protiv korupcije i trgovanja ljudima. Partnerstvo za društveni razvoj, Ženska soba i gore navedenih 9 udruga iz 8 hrvatskih gradova (odabranih kroz javni poziv) uspješno su provele niz edukacija iz brojnih oblasti. Također, u travnju ove godine uspješno je proveden i prvi zajednički pilot projekt - kampanja „Svi plaćamo cijenu korupcije“. Zbog uspješnog zajedničkog rada te dijeleći zanimanje za isto područje rada (borba protiv korupcije), jaku motivaciju te ista načela i pristup radu, gore navedene udruge odlučile su osnovati mrežu BURA. PODRUČJE DJELOVANJA BURE:
 • Procjene stanja korupcije u Republici Hrvatskoj
 • Analiza javnih politika vezanih uz suzbijanje korupcije u Republici Hrvatskoj
 • Monitoring provedbe zakona i rada državne uprave i lokalne uprave i samouprave u Republici Hrvatskoj
 • Kampanje javnog zagovaranja izmjene zakonodavstva ili promjene javnih politika vezanih uz borbu protiv korupcije
 • Zaštita ljudskih prava žrtava korupci
ŠTO JE BURA URADILA DOSAD?
 1. PILOT PROJEKT travanj 2006. kampanja “SVI PLAĆAMO CIJENU KORUPCIJE” (u suradnji s uredom UNODC-a iz Beča)
 1. EDUKACIJA - organizacijska procjena i samoprocjena, strateško planiranje, upravljanje projektnim ciklusom, upravljanje financijama, prikupljanje financijskih sredstava, osvještavanje javnosti o borbi protiv trgovanja ljudima, zagovaranje i umrežavanje organizacija civilnog društva, prevencija trgovanja ljudima kroz edukaciju u školama, dokumentiranje i praćenje slučajeva korupcije, pomoć žrtvama trgovanja ljudima
ŠTO BURA PLANIRA RADITI?
 1. U razdoblju 20.10. – 20.11.2006. BURA će provesti istraživanje „Procjena stanja korupcije u Republici Hrvatskoj
Ovo će biti istraživanje javnog mnijenja zasnovano na:
  • iskustvima o stanju korupcije u pojedinim sektorima
  • općem (ne)zadovoljstvu građana:
  • radom državnih tijela i službi
  • radom tijela lokalne uprave
  • radom drugih javnih institucija uključujući i organizacije civilnog društva
Rezultati „Procjene stanja korupcije u RH“ bit će objavljeni 09.12. 2006. godine na Međunarodni dan borbe protiv korupcije
 1. nacionalni CARDS projekt Odgovor civilnog društva na korupciju
Glavni cilj ovog projekta je razviti kapacitete u državi za borbu protiv korupcije koristeći standardizirani civilni pristup monitoringu zakonodavnih odgovora na slučajeve korupcije. Projekt uključuje:
  • Analizu javnih politika i zakonodavstva vezanih uz sprječavanje sukoba interesa u RH (2007)
  • Usporedbu rezultata analize s europskom praksom (2007)
  • Kampanju javnog zagovaranja - osnaživanje instrumenata sprječavanja sukoba interesa, kriminalizacija sukoba interesa te prilagodba zakonodavstva i javnih politika sprječavanja sukoba interesa RH zakonodavstvu EU (2007/2008)
Projekt provode:
 • Dalmatinski odbor solidarnosti, Split
 • Partnerstvo za društveni razvoj, Zagreb (voditelj projekta)
 • Pokretač, Korenica
 • Projekt građanskih prava, Sisak
 • Udruga Zora, Čakovec
 • Udruga za razvoj civilnog društva i promicanje ženskih prava “Domine”, Split
 • Udruga žena Vukovar
 • Ženska grupa Korak, Karlovac
 • Ženska udruga Izvor, Tenja
 • Rumunjsko akademsko društvo (SAR)
Projekt odobren od: delegacija Europske komisije u Zagrebu
 1. Sukladno rezultatima procjene stanja korupcije u Republici Hrvatskoj, dizajnirat će se i provoditi posebne aktivnosti usmjerene na rješavanje determiniranih problema.
Za sve dodatne informacije, molimo obratite se na: Partnerstvo za društveni razvoj Lomnička 1, Zagreb TEL: 01/60 55 668, FAX: 01/60 55 669 e-mail: pdc@zamir.net, kontakt osoba: Ana Profeta
PRESSICI U KIC-u prisustvovale/i:
 • MARICA TUNJIĆ, Pokretač, Korenica
 • RUŽICA MANDIĆ, Udruga žena Vukovar
 • STANISLAVA UGLJEŠIĆ, Ženska udruga IZVOR, Tenja
 • MARINA KOLAR, udruga ZORA, Čakovec
 • IGOR JEŽEK, Akcija za civilnu transparentnost, Čakovec
 • MUNIR PODUMLJAK, Partnerstvo za društveni razvoj, Zagreb
Ispis